Prøveforelesning: Henriette N. Tøssebro

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Insitutt for offentlig rett avholder prøveforelesning  over oppgitt emne: Rett og plikt til omgjøring av vedtak etter utlendingsloven

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Ragnhild Hennum


 

Publisert 27. jan. 2020 14:29 - Sist endret 10. feb. 2020 14:58