Digital prøveforelesning: Johan Vorland Wibye

Master i rettsvitenskap Johan Vorland Wibye ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt tema:  "Rettslig tenkning i lys av koronapandemien: Styres vi best ved lov? Fordeler og ulemper ved å styre menneskelig atferd gjennom rettsregler og gjennom formaninger, anbefalinger, gode råd og opplysning"

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputas vil derfor bli strømmet direkte via Zoom.

 

 

Informasjon om disputasen finner du her

 


 

Publisert 22. apr. 2020 15:52 - Sist endret 11. mai 2020 07:50