2021

Tidligere

Tid og sted: 14. juni 2021 10:1511:00, zoom

Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Surveillance and Artificial Intelligence

Tid og sted: 19. mars 2021 10:1511:00, zoom

Cand. jur Jørgen Sørgard Skjold ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Primitive vs developed international legal order:  the role of dispute settlement and enforcement