Digital prøveforelesning: Ingvild Bruce

Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Surveillance and Artificial Intelligence

Prøveforelesninge vil være digital og man kan følge den direkte via zoom. 

 

Delta på både  prøveforelesning og disputas HER

Informasjon om disputasen

 

 

Publisert 1. juni 2021 16:59 - Sist endret 11. juni 2021 12:04