Digital prøveforelesning: Jørgen Sørgard Skjold

Cand. jur Jørgen Sørgard Skjold ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Primitive vs developed international legal order:  the role of dispute settlement and enforcement

Prøveforelesningen vil være digital og man kan følge den direkte via zoom. 

Delta på både prøveforelesning og disputasen her (åpner kl. 10:15 den 19. mars) 

Informasjon om disputasen

 


 

Publisert 4. mars 2021 16:41 - Sist endret 18. mars 2021 16:25