2022

Tidligere

Tid og sted: 18. jan. 2022 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Anders Narvestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Høyesteretts bruk av praksis fra FNs traktatorganer på menneskerettighetsområdet, slik som FNs menneskerettighetskomité og FNs barnekomité