Prøveforelesning: Guri Kristin Hjallen Eriksen

Master i rettsvitenskap og Master i fiskerifag Guri Kristin Hjallen Eriksen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The current legal status of Indigenous fishing rights in Norway and on the west coast of Canada
 

Merk: Da prøveforelesningen og disputasen vil bli streamet vil noen av setene bak kandidat og opponent bli synlige for de som ser på.

 

Delta på prøveforelesningen her 

Tid og sted for disputasen

 

 

Publisert 28. apr. 2022 16:35 - Sist endret 9. mai 2022 11:44