Prøveforelesning: Anders Narvestad

Master i rettsvitenskap Anders Narvestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Høyesteretts bruk av praksis fra FNs traktatorganer på menneskerettighetsområdet, slik som FNs menneskerettighetskomité og FNs barnekomité

Merk: Det er begrenset antall plasser på både prøveforelesning og disputas. Det vil derfor bli påmelding i forkant.
Påmelding gjelder også for de vitenskapelige ansatte ved fakultet. 
Vi gjør oppmerksom på at det er påbudt med munnbind under hele disputasen og 1 meter avstand.

Nettskjema for påmelding finner du HER Frist for påmelding er 14. januar. (samme påmelding gjelder for både prøveforelesning og disputas)

Det vil også bli mulig å følge disputasen online via zoom (krever ingen påmelding). Vi gjør oppmerksom på at noen av setene bak kandidaten da vil være synlig for de som ser på.

Lenke for å delta via zoom vil du finne HER

 

Tid og sted for disputasen


 

Publisert 4. jan. 2022 11:58 - Sist endret 17. jan. 2022 16:22