Prøveforelesning: Bård Sverre Tuseth


Bård Sverre Tuseth avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diskusjonen om rettshistoriske metodeoppfatninger de siste ti-årene.

Delta på prøveforelesningen her 

 

Merk: Da både prøveforelesning og disputas vil bli streamet vil noen av setene bak kandidaten og opponentene bli synlige for de som ser på.

Tid og sted for disputasen

 

Publisert 23. mai 2022 14:42 - Sist endret 8. juni 2022 15:08