Tidligere arrangementer

Tid og sted: 16. juni 2022 10:1511:00, Gamle festsal, 1st floor Domus Academica and zoom

Master of Laws Nicola Claire Strain at PluriCourts will give a trial lecture on a prescribed topic, entitled: The Legality of Joint Statement Initiatives

Tid og sted: 10. juni 2022 10:1511:00, Gamle festsal, 1 etg Domus Academica og zoom


Bård Sverre Tuseth avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diskusjonen om rettshistoriske metodeoppfatninger de siste ti-årene.

Tid og sted: 12. mai 2022 10:1511:00, Gamle festsal, 1 etg Domus Academica og zoom

Master i rettsvitenskap og Master i fiskerifag Guri Kristin Hjallen Eriksen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The current legal status of Indigenous fishing rights in Norway and on the west coast of Canada
 

Tid og sted: 1. apr. 2022 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica and zoom

Juris Doctorate Emma Hynes Brandon will give a trial lecture on a prescribed topic, entitled: The right to repair: reparations in the law and practice of the ICC and regional HR courts.

Tid og sted: 18. jan. 2022 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Anders Narvestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Høyesteretts bruk av praksis fra FNs traktatorganer på menneskerettighetsområdet, slik som FNs menneskerettighetskomité og FNs barnekomité

Tid og sted: 14. juni 2021 10:1511:00, zoom

Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Surveillance and Artificial Intelligence

Tid og sted: 19. mars 2021 10:1511:00, zoom

Cand. jur Jørgen Sørgard Skjold ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Primitive vs developed international legal order:  the role of dispute settlement and enforcement

Tid og sted: 8. okt. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica and zoom

Aled Dilwyn Fisher will give a trial lecture for the prescribed topic: The Indian National Rural Employment Guarantee Act ( NREGA), living rights, hegemony and socio-ecological crises in India 

Tid og sted: 1. okt. 2020, opptak

Master of Laws Rosa Manzo will give a trial lecture for the prescribed topic: Climate change and human rights.

Tid og sted: 24. sep. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand. jur Kai Spurkland avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Politiets plikt til å yte bistand til offentlige kontrolletater, særlig ved gjennomføring av statlige og kommunale helsemyndigheters vedtak.

Tid og sted: 3. juni 2020, opptak

Gunnhild Storbekkrønning Solli ved Instiutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Domstolskontroll ved brudd på EØS-rettslige forpliktelser på miljøforvaltningsrettens område  

Tid og sted: 11. mai 2020, zoom

Master i rettsvitenskap Johan Vorland Wibye ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt tema:  "Rettslig tenkning i lys av koronapandemien: Styres vi best ved lov? Fordeler og ulemper ved å styre menneskelig atferd gjennom rettsregler og gjennom formaninger, anbefalinger, gode råd og opplysning"

Tid og sted: 25. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Insitutt for offentlig rett avholder prøveforelesning  over oppgitt emne: Rett og plikt til omgjøring av vedtak etter utlendingsloven

Bilde av Anne Kjersti Befring
Tid og sted: 4. nov. 2019 10:1511:00, Auditorium 14, 2. etasje, Domus Bibliotheca

Anne Kjersti Befring holder prøveforelesning for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet helserett/livsvitenskap. Forelesningen er åpen for alle.

Tid og sted: 1. nov. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenksap Eléonore Maitre-Ekern avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How do the concepts of eco-efficiency and of sufficiency relate to strategies for a circular economy? Explain their legal status and relevance.

 

Tid og sted: 31. okt. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Karsten Brynildsrud avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Straff av barn som begår alvorlig kriminalitet

Tid og sted: 29. mars 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pbrl. § 1-3 bokstav c som skranke for pasientrettigheter overfor personell uten pasientkontakt i pasientforløp med genetisk kartlegging

Tid og sted: 30. nov. 2018 11:1512:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Camilla Guldahl Cooper (LLM) ved Forsvarets Høgskole avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The role of Rules of Engagement in the use of unmanned systems for attack purposes, with a distinction between remotely-operated, semi-autonomous and autonomous systems."

Tid og sted: 26. juni 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Sondre Torp Helmersen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the current and future role of teachings as a subsidiary means for the determination of rules of international Law?

Tid og sted: 28. mai 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Anniken Sørlie avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Yogyakarte Principle 18, trans-specific healthcare and 'passing': normative reflections

Tid og sted: 9. apr. 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Olav Haugen Moen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Menneskerettigheters betydning for norsk forvaltningsrett.

Tid og sted: 6. des. 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Jon Christian F. Nordrum ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Europakommisjonen har etablert en EC Scientific Advice Mechanism ("SAM"), EC Decision C(2015) 6946. Bør vi få et tilsvarende "vitenskapsråd" for regjeringen i Norge?  

Tid og sted: 17. nov. 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Carola Lingaas ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal positivism and multidisciplinary analysis in the study of international criminal law

Tid og sted: 3. nov. 2017 11:1512:00, Gamle festsal, 1. etg DA

Master of Laws Dina Townsend ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Feminism and dignity: Potential and pitfalls of a dignity approach for women’s enjoyment of rights in their natural or urban environment  

Tid og sted: 22. mai 2017 11:1512:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Nertila Kuraj ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Who pays the price for lack of caution? Applying other principles of environmental law than the precautionary principle, such as the polluter pays principle and prevention at the source, to the use of nanomaterials