Tidligere arrangementer - Side 2

Tid og sted: 17. mars 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urygningen

Cand. jur Michael Reiertsen ved Institutt for Offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Parallel Judging in Europe: Law, Politics and the Role of Procedural Autonomy and Mutual Recognition.

Tid og sted: 16. mars 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Eivind Junker ved  Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vassdragslovgivningens betydning for klimatilpasning

Tid og sted: 13. jan. 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Blazej Kuzniacki avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 

The usefulness of the proposed Limitation on Benefits (LOB) clause as compared to the Principal Purposes Test (PPT) in BEPS action 6.

Tid og sted: 14. okt. 2016 11:1512:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Azin Tadjdini ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Constitutionalism and secularization in Scandinavia

Tid og sted: 9. juni 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg DA

Cand.jur Eivind Furuseth ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En sammenligning av vilkår og rekkevidde av den norske ulovfestede gjennomskjæringsregel og OECDs 'principal purposes test' i BEPS Action 6.  

Tid og sted: 12. feb. 2016 10:1511:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Rettsvitenskapens oppgaver i kriminalpolitikken

Tid og sted: 27. nov. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Thomas Horn ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Domstolens risikovurderinger i straffeprosessen.

Tid og sted: 9. nov. 2015 12:1513:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Tone Linn Wærstad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The relationship between Human Rights and International Private Law in the Norwegian Context.​

Tid og sted: 6. nov. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Ragnar Nordeide ved Institutt for Offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The interaction between the European Court of Human Rights and national courts and authorities: What role for a purposive conception of the European Convention on Human Rights?"

 

Tid og sted: 26. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Nino Tsereteli ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The ECtHR and international law: is international law restricting or enabling the Court in making the ECHR effective?

Tid og sted: 6. mai 2015 11:1512:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Maria Astrup Hjort ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

I hvilken grad kan tvistelovens regler for bevistilgang tjene som mønster eller inspirasjon for en ny straffeprosesslov bedre tilpasset vår tids krav om effektiv saksavvikling og rasjonell bruk av moderne informasjonsteknologi?

 

Tid og sted: 17. apr. 2015 10:1511:00, Auditorium 4, 2. etg. Urbygningen

Froukje Maria Platjouw ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Comparative environmental law - its challenges and its use.

Tid og sted: 4. des. 2014 18:1519:00, Auditorium 4. Urbygningen 2. etg.

Cand. jur Synnøve Ugelvik ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is national sovereignty in Europe`s area of criminal justice?

Tid og sted: 11. nov. 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur. Anine Kierulf avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Where does the legitimacy of the European Court of Human Rights end, and why?”

Tid og sted: 19. mai 2014 11:1512:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Merete Havre avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Når kan norske domstoler prøve om forvaltningsvedtak er forholdsmessige?

Tid og sted: 27. jan. 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Anders Løvlie avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Elektroniske bevis - med vekt på bevisvurderingen.

Tid og sted: 30. okt. 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet

Master i rettsvitenskap Thomas Frøberg avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  "Norsk rettskildelære i internasjonalt lys"

Tid og sted: 28. aug. 2013 10:1511:00, Nasjonalglleriet, Auditoriet

Cand.jur. Imran Haider avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Forskjeller og likheter mellom folketrygden og en forsikringsordning.

Tid og sted: 18. juni 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet

Cand.jur. Eirik Bjørge avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Is evolutionary interpretation special? Comparative and historical perspectives on a question of international law.

Tid og sted: 10. juni 2013 09:1510:00, Domus Bibliotheca, Auditorium 14

Cand.jur. Øystein Jensen avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The Commission on the Limits of the Contenental Shelf - an administrative, scientific or judicial institution, or none of the above?"

Tid og sted: 8. feb. 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, auditoriet

Farhat Taj ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Discuss the establishment of sharia councils in Norway in a legal/political context based on the experiences in the UK."

Tid og sted: 30. nov. 2012 09:1510:00, Gamle festsal, DA. 1. etg.

Cand.jur. Torunn Salomonsen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The notion of 'control of the crime' as a theory of liability in international criminal law"

Tid og sted: 26. nov. 2012 16:1517:00, Auditorium 4, DA, 2. etg.

Cand.jur. Sigrid Stokstad ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Lovlighets- og  gyldighetskontroll av kommunale vedtak

Tid og sted: 4. okt. 2012 09:1510:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Nikolai Kristoffersen Winge ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Overprøving av forvaltningsvedtak som kan påvirke målet om bærekraftig utvikling: Systemer for overprøving og prøvingsinstansens stilling i de skandinaviske land."   

Tid og sted: 14. mai 2012 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Cand.jur. Julia Köhler-Olsen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Hvilken samtykke- og nektingskompetanse har barn og foreldre ved religiøst eller kulturelt motiverte kroppslige inngrep på barn?