Tidligere arrangementer - Side 3

Tid og sted: 8. des. 2011 18:1519:00, Theologisk eksamenssal. 2 etg. DA

Cand.jur. Vibeke Blaker Strand  ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"En diskrimineringsrettslig tilnærming versus en velferdsrettslig tilnærming for bedring av utsatte grupper og individers rettsstilling"

 

 

Tid og sted: 28. juni 2011 09:1510:00, Gamle festsal, DA

LL.M. Tadesse Kassa Woldetsadik ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 'Water security as an emerging legal concept under the Nile River Basin Cooperative Framework Agreement' 

Tid og sted: 27. jan. 2011 10:1511:00, Gamle festsal DA

Cand.jur. Marius Stub ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Begrepet "enkeltvedtak" i komparativt lys.

Tid og sted: 26. nov. 2010 10:1511:00, Auditorium 4

Cand.jur Inger Marie Sunde ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bør dataavlesning tillates som etterforskningsmetode i Norge, og eventuelt i hvilken form og på hvilke betingelser, særlig sett hen til innførte og foreslåtte regler i de øvrige skandinaviske land?

Tid og sted: 13. aug. 2010 10:1511:00, Gamle festsal

Cand.jur Andreas Bullen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "On the allocation of group contributions, interest and losses between head office and branch".

Tid og sted: 21. juni 2010 10:1511:00, Auditorium 4, Domus Academica

Cand.jur Ingunn Ikdahl ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Concepts of Property and Property Rights.

Tid og sted: 15. des. 2009 10:1511:00, Gamle festsal, Domus Academica Karl Johans gate 47.

Cand.jur. Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regjeringsadvokatens betydning for rettssikkerheten i forvaltningen, for menneskerettighetenes gjennomslag og for prøvingen av lovers grunnlovsmessighet.

Tid og sted: 6. nov. 2009 11:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.jur. Lars-Jonas Nygard ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lekdommere i Norden. Hvilke rettspolitiske og rettssikkerhetsmessige argumenter har medført at den tradisjonelle juryordningen ikke er den dominerende i de andre nordiske landene?

Tid og sted: 22. okt. 2009 16:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica

Benedikte Moltumyr Høgberg ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Fra Eidsvoll til Strasbourg og Brüssel: Hvilken betydning vil Grunnloven ha som selvstendig skranke for lovgivers kompetanse?"

Tid og sted: 2. okt. 2009 09:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

Nicolai Nyland ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan man, med utgangspunkt i prinsippet om bærekraftig utvikling oppstille en folkerettslig plikt for stater til å beskytte sitt eget miljø? Hvilken betydning får i tilfelle en slik plikt for suverenitetsprinsippet?

Tid og sted: 18. juni 2009 10:15, Auditorium 14, DB

Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does proportionality have any role in judicial review in Norwegian administrative law beyond the application of EU and ECHR law?

Tid og sted: 27. feb. 2009 10:15, Gamle Festsal

Helga Aune ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser