Forskernettverk

Publisert 22. okt. 2021 14:55

Nordisk sosialrettslig nettverk er et nettverk av sosialrettsforskere fra universiteter i Norden med formål om å utvikle og diskutere det nordiske sosialrettslige feltet.

Publisert 10. apr. 2015 12:18

Forum for tvisteløsning er en plattform for samarbeid og ideutveksling mellom praktikere og akademikere som arbeider med tvisteløsning. Vi arrangerer jevnlig møter om aktuelle spørsmål fra forskning og praksis. Forumet ledes av professor Sverre Blandhol med en referansegruppe av eksterne praktikere.

Publisert 8. apr. 2015 15:05

Ungt nordisk politiforskningsnettverk er et forskningsnettverk for unge, det vil si uetablerte, forskere innenfor politi- og kriminalitetskontrollfeltet. Formålet med nettverket er å etablere en fysisk og materiell møteplass for å utveksle forskningsideer, og lansere og utvikle forskningssamarbeid. Nettverket er nordisk både i den forstand at det involverer forskere fra de nordiske land, men inkluderer også forskere som er interesserte i politiforskning med et nordisk tilsnitt. Av den grunn er nettverkets hovedspråk engelsk.

Finn mer informasjon om nettverket på våre engelske nettsider.