Deltakere i Forvaltningsrett

Navn Telefon E-post Emneord
Alf Petter Høgberg Professor +47-22859487 +47-48102799 (mob) a.p.hogberg@jus.uio.no Rettskildelære, Rettsfilosofi, Kontraktsrett, Avtalerett, Allmenn rettsteori, Forvaltningsrett, Strafferett
Christoffer Conrad Eriksen Professor +47-22850258 c.c.eriksen@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettskildelære, EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett, Rettsfilosofi, Folkerett, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter
Svein Eng Professor +47-22859447 svein.eng@jus.uio.no Rettskildelære, Allmenn rettsteori, Rettsfilosofi, Forvaltningsrett, Avtalerett
Eivind Smith Professor +47-22859418 eivind.smith@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett
Kirsten Sandberg Professor +47-22850043 kirsten.sandberg@jus.uio.no Forvaltningsrett, Velferdsrett, Barnerett, Kvinnerett
Morten Kjelland Professor +47-22845902 + 47 91 68 20 25 (internnr: 45902) (mob) morten.kjelland@jus.uio.no Velferdsrett
Inger Johanne Sand Instituttleder +47-22850213 i.j.sand@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettssosiologi, Rettsteori
Benedikte Moltumyr Høgberg Professor +47-22859450 +47-91548792 (mob) b.m.hogberg@jus.uio.no Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Menneskerettigheter, Rettskildelære
Henriette N. Tøssebro Stipendiat +47-22859488 h.n.tossebro@jus.uio.no Forvaltningsrett; Strafferett; Metodelære
Johan Vorland Wibye Stipendiat +47-22859464 j.v.wibye@jus.uio.no Forvaltningsrett, Europarett, Rettsfilosofi, Statsforfatningsrett
Gunnhild Storbekkrønning Solli Stipendiat +47-22850235 g.s.solli@jus.uio.no Forvaltningsrett, Naturressurser, Tingsrett
Jon Christian F. Nordrum Førsteamanuensis +47 22859419 97089580 (mob) 97089580 j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, klarspråk, lovspråk, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, miljørett, utdanningsrett
Anne Kjersti Befring Stipendiat +47-22859429 +4795827358 a.k.befring@jus.uio.no Helserett; Biorett; Forvaltningsrett; Konstitusjonell rett; Personvern/integritetsvern