Kvinnerett

Formålet med faget kvinnerett er å beskrive, forklare og forstå kvinners rettslige stilling, med særlig sikte på å bedre kvinners stilling i retten og i samfunnet. Som forskningsfelt er kvinnerett dels en rettsvitenskapelig disiplin og dels et område innenfor den tverrfaglige kvinneforskningen.

Presentasjon av området

Avdeling for kvinnerett ved Institutt for offentlig rett ble startet i 1978. I dag inngår fagområdet i arbeidsfeltet til Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD).

Kvinnerett er et sentral fagområde i Det juridiske fakultets forskergruppe Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) samt den tidligere forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) (avsluttet), og i UiOs tverrfakultære satsning Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM). (ferdigstilt). 

Prosjekter

Avsluttede prosjekter

Studieprogrammer og emner

Kvinnerett har vært valgfag (tidligere kalt spesialfag) i den juridiske profesjonsutdanningen siden 1975. Faget inngår i undervisningtilbudet til ERASMUS-studenter ved UiO og kan tas som del mastergraden i Public International Law og inngår i det tverrfakultære undervisningstilbudet i kvinne- og kjønnsforskning. Kvinnerett inngår dessuten i undervisning til andre juridiske fag som arbeidsrett.

Samarbeid

Avdeling for kvinnerett deltar i nasjonalt og internasjonalt undervisnings- og forskningssamarbeid. Viktig samarbeidspartner er The Regional Centre of Woman’s Law for Southern and Eastern Africa ved Universitetet i Zimbabwe (SEARCWL).

Andre samarbeidspartnere:

Verktøy

Relevante nettsteder

Annet

Publisert 23. nov. 2012 10:32 - Sist endret 30. juni 2020 10:43