Nr. 84/2010 - Hensyn til kultur - til barnets beste?

Av Sanne Hofman

Vitenskapelig assistent Sanne Hofman har skrevet forskingsrapporten "Hensyn til kultur - til barnets beste? - En analyse av 17 barnevernssaker om omsorgsovertakelse og plassering av minoritetsbarn".

Hele forskningsrapporten kan du laste ned i pdf-format her.

Publisert 2. juni 2010 12:58 - Sist endret 8. okt. 2013 14:48