Nr 85/2010: Tilrettelegging for minoritetskvinner på arbeidsplassen.

Vitenskapelig assistent Mali Gulbrandsen Asmyhr masteroppgaven "Tilrettelegging for minoritetskvinner på arbeidsplassen. Aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel."

Her kan du laste ned hele rapporten.

Publisert 12. aug. 2010 13:26