Kvinnerettslig skriftserie nr. 106/2019 - Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis

Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis", som utgis i to deler. 

Del 1 inneholder: 

Nemndspraksis fra Klagenemnda for likestilling, Likestillings- og diskrimineringsnemnda og Diskrimineringsnemnda

Praksis fra Markedsrådet om diskriminerende markedsføring

Fra tidsrommet 1974 til 2019

Last ned rapporten (pdf). 

Publisert 25. nov. 2019 11:18 - Sist endret 25. nov. 2019 11:18