Blogg

Bloggen har som formål å være en publiseringskanal for informasjon om temaer og aktuelle problemsstillinger. Formålet er å skape debatt og å inspirere til vitenskapelig arbeid.