Miljørettslige studier i IOR sin skriftserie

For å bestille utgivelser sender du en e-post til ior-bestill-skriftserien@jus.uio.no.

Bestillingen må inneholde:

Fult navn

Adressen utgivelsen skal sendes til

Full tittel på utgivelsen

Hvor mange eksemplarer du ønsker

Se også miljørettslige studier i Institutt for offentlig retts Skriftserien fra 1988 til 2007

Sist endret 13. feb. 2015 13:40 av Kjetil Kjørholt Frantzen

Av Ole Christoffer Ellingsen

Miljørettslige studier nr. 38

Sist endret 16. feb. 2015 09:08 av Kjetil Kjørholt Frantzen

- Rettsgrunnlag og reguleringer

Av Øivind Dannevig

Miljørettslige studier nr. 33

Sist endret 16. feb. 2015 09:25 av Kjetil Kjørholt Frantzen

A study on the Supplementarity Requirement for the Flexibility Mechanisms of the Kyoto Protocol

Miljørettslige studier nr. 32