Aktuelle saker

Publisert 4. jan. 2016 11:17

Årsrapport for 2015 og planer for 2016 for forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring

Publisert 20. okt. 2015 13:46

After 1814, the Norwegian Constitution was the only European constitution in force based on modern popular sovereignty. All other constitutions from the revolutionary period had been abolished. The idea of the Conference is to study the interest in and impact of the Norwegian Constitution in constitutional and political debates in other countries.

Publisert 17. aug. 2015 13:10

Professor Eirik Holmøyvik (UiB) og professor Dag Michalsen (UiO), med bidrag fra professor Ola Mestad (UiO), har gitt ut en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. Boken skal bidra til å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser.

Publisert 25. mars 2015 13:03

Programmet for Nordiske rettshistorikerdager i Oslo 22-24. april 2015 er nå klart. Programmet er publisert her.

professorene Ola Mestad og Dag Michalsen
Publisert 30. juni 2014 08:35

UiOs formidlingspris går til jus-professorene Ola Mestad og Dag Michalsen for formidling i anledning grunnlovsjubileet. Dette er første gang jurister får prisen.

Publisert 25. feb. 2014 10:05

Boken omtales i artikkelen "Den myndige borger. Hvem var og hvem er kvalifisert til å holde den demokratiske makt i sine hender? Dette er et sentralt spørsmål under grunnlovsjubileet" av Gudleiv Forr.

Publisert 17. feb. 2014 15:27

"Misforstått om 1814. Ingen Rousseausk folkesuverenitet finst i kjeldene som gjeld Eidsvollsmøtet. Alt som blei sagt og gjort var i tråd med statsretten frå eineveldet", fra fredag 14. feb 2014.

Publisert 17. feb. 2014 14:58

Jonas Bals anmelder "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014" i Klassekampen, lørdag 15. Februar 2014.

Publisert 11. feb. 2014 17:04

Jarle Aarbakke skriver kronikk i Nordlys om Schlegel-forskningen som en del av grunnlovsforskningen tilknyttet Grunnlovsjubileet.

Publisert 30. jan. 2014 21:16

Mestad og Michalsen forteller om "bakmannen" for eidsvollsmennenes kunnskap. Schlegel var både pensum og foreleser i statsrett på 1790-tallet ved Universitetet i København, hvor de norske embetsmennene fikk sin utdannelse.

Publisert 27. jan. 2014 14:56

Kronikken bygger på hennes kapittel i boken "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014"

Publisert 27. jan. 2014 14:38

Klassekampen hadde lørdag 25. januar et lengre intervju med redaktøren Nils Rune Langeland om den nye boken "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014"

Publisert 9. jan. 2014 13:58

Prof. Dag Michalsen, Ola Mestad og andre bidragsytere i forskningsprosjektet Nye Perspektiver på Grunnloven, talte på NFR-arrangementet om forskningssatsingen for grunnlovsjubileet i Operaen, 10. januar 2014.

Publisert 8. des. 2013 20:13

Klassekampen har publiser et intervju med Eirik Holmøyvik tirsdag 3.desember.

Publisert 5. des. 2013 15:35

Klassekampen publiserte 29. november 2013 "Grunnlovskoden", en kronikk av professor Fredrik Sejersted.

Publisert 5. des. 2013 15:14

Jes Fabricius Møller har skrevet omtale av Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København i Danske Weekendavisen.

Publisert 3. des. 2013 15:45

Eirik Holmøyvik (red.) "Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014" er den tredje boken i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Publisert 3. des. 2013 15:38

Bergens Tidende har publiser et intervju med Eirik Holmøyvik fredag 29.november.

Publisert 18. okt. 2013 15:59

Dag Michalsen (red.) "Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett " er den fjerde boken i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Publisert 9. sep. 2013 13:54

Hilde Sandvik og Dag Michalsen (red.) "Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie" er den andre boken i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Publisert 17. juni 2013 17:52

Forskningsrådet har publisert et intervju med Ola Mestad i Klassekampen (4. juni), og en kommentar av Gudleiv Forr i Dagbladet (16. juni).  

Publisert 12. juni 2013 14:55

Ola Mestad (red.) "Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København" er den første boken i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Publisert 21. mai 2013 14:53

VED FALSENS GRAV 17. MAI 2013

Publisert 1. mars 2013 17:09
Publisert 31. jan. 2013 13:59

"Den norske straffeloven av 22. mai 1902 – historiske perspektiver" er en del av "Kodifikasjon og konstitusjon"-prosjektet. Fokuset er på straffeloven av 1902, som i sin samtid ble sett på som den mest progressive.