Utvalgte rundskriv

Rundskriv Udir-11-2009 om rett til fysisk aktivitet - [pdf]
 

Rundskriv Udir-7-2009 om rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom - [pdf]
 

Rundskriv Udir-2-2009 om retten til nødvendig rådgivning - [pdf]
 

Rundskriv Udir-7-2008 om plikten til å sørge for ulykkesforsikring for elever, lærlinger og lærekandidater - [pdf]
 


Rundskriv F-15-07 Informasjon om endringer i opplæringen i faget Kristendoms-, religions og livssynskunnskap og om rett til fritak fra opplæring i skoleåret 2007/2008 - [pdf]
 

Rundskriv F-14-07 Informasjon om endringer i friskoleloven (ny privatskolelov) mv. - [pdf]
 


Rundskriv Udir-1-2007 om hovedprinsippene ved spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp – en presisering av enkelte bestemmelser i opplæringsloven - [pdf]
 

Rundskriv Udir-11-2005 om tolking av opplæringsloven § 2-5 fjerde ledd (om målform) - [pdf]
 

Publisert 19. jan. 2010 14:29 - Sist endret 15. okt. 2011 22:56