Offentlighet og digital forvaltning – dokumentasjon, arkiv, innsyn og forståelighet

Prosjektet Digital velferdsstat inviterer til seminar om offentlighet og digital forvaltning.

AI-generert bilde i gult, brunt og blått. Kan minne om en menneskekropp og vinduer på blå bakgrunn.

Bilde generert ved hjelp av kunstig intelligens (wombo.art) ut fra stikkordet “digitalization transparency” og stilen S.Dahli

Gjennom digitaliseringen tar offentlig forvaltning stadig i bruk nye arbeidsmetoder, digitale verktøy og eksperimenterer med bruk av maskinlæring. Det er en grunnleggende verdi at forvaltningens virksomhet skjer i åpenhet, og rettslige reguleringer av forvaltningens plikter til dokumentasjon, arkivering, innsyn og informasjon gjelder også for den digitale forvaltningen. Samtidig viser pågående diskusjoner om hvordan algoritmer skal forklares og dokumenteres, hvordan man skal sikre åpenhet i digitaliseringsprosesser og kontroll med forvaltningens virksomhet, at den teknologiske utviklingen både gir muligheter og utfordringer. Seminaret skal bidra til økt forståelse både av hvordan kjente begreper og regler kan anvendes når det offentlige arbeider på nye måter, og hvilken retning rettsutviklingen kan og bør ta, i tiden fremover.

Program:

12:15 – Oppmøte og servering av kaffe, te og frukt
12:30 – Velkommen v/Digital velferdsstat/ professor Ingunn Ikdahl og førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, Institutt for offentlig rett, UiO
12:40: “Utfordringer for offentlighet i digital forvaltning”, Sivilombud Hanne Harlem
12:50-14:00:

  • “Bevaringsutvalget - Hva er viktig og riktig å bevare for ettertiden? Hvilken digital dokumentasjon vil vi ha nytte av om 100 år?”, leder Bevaringsutvalget professor Maria Astrup Hjort, Institutt for offentlig rett, UiO
  • “Må vi skape distinkte saker, før vi kan dokumentere dem?”, professor Herbjørn Andresen, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet
  • “Dokumentasjon og regeletterlevelse i NAVs utviklingsprosesser”, v/Daniel Engehagen, sjefsinformasjonsarkitekt, NAV Seksjon for informasjonsforvaltning

Spørsmål og diskusjon  

14:00-14:10 – Pause

14.10-15:45:

  • “Åpenhet og borgerperspektiv i datadreven forvaltning”, stipendiat Lisa Reutter, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
  • "Offentlighetsprinsippet og automatisert saksbehandling – prosjektpresentasjon", vitenskapelig assistent Ingvild Ladegård Lockert, Digital velferdsstat, Institutt for offentlig rett, UiO
  • “Forklarbarhet i algoritmisk velferdsforvaltning”, rettsfullmektig Åse Haram, Trygderetten, forfatter av Forklarbarhet i algoritmisk velferdsforvaltning.
  • "Forklaring av kunstig intelligens - status og utfordringer”, forsker Inga Strümke, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU

Spørsmål og diskusjon

Presentasjoner fra seminaret:

Påmelding

Meld deg på via nettskjema om du ønsker å delta.

 

Påmelding

 

Publisert 1. juli 2022 12:15 - Sist endret 28. sep. 2022 21:44