Seminar om digital diskriminering

Prosjektet Digital velferdsstat inviterer til seminar om digital diskriminering.

Nonfigurativt bilde i brunt, gult, blått og grått. Bildet er generet generert ved hjelp av kunstig intelligens (wombo.art) ut fra stikkordet “digital discrimination” og stilen S.Dahli.

Bilde generert ved hjelp av kunstig intelligens (wombo.art) ut fra stikkordet “digital discrimination” og stilen S.Dahli

Det offentlige bruker i stadig økende grad digitale hjelpemidler, og eksperimenterer også med bruk av maskinlæring og andre former for kunstig intelligens. Det rettslige forbudet mot diskriminering gjelder også for forvaltningens nye arbeidsmåter. Samtidig viser pågående diskusjoner om bl.a. “bias”, digitalt utenforskap og tilsyn med algoritmer at den teknologiske utviklingen både gir muligheter og utfordringer. Seminaret skal bidra til økt forståelse både av hvordan kjente begreper og regler kan anvendes når det offentlige arbeider på nye måter, og hvilken retning rettsutviklingen kan og bør ta, i tiden fremover.

Program

08:45 - Oppmøte og servering av kaffe
09:00 - Velkommen v/Digital velferdsstat/ professor Ingunn Ikdahl og førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum

09:05-10:15:

  • “Utfordringer og muligheter for likestillings- og diskrimineringsombudets arbeid med digital diskriminering", Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon
  • “NAVs arbeid med kunstig intelligens”, v/Cathrine Pihl Lyngstad, leder, NAVs dataseksjon
  • “Forholdet mellom diskrimineringsforbudet og tilbydere av eIDs kontraheringsplikt”, vitenskapelig assistent Erle Katrine Sivertsen, SODI
  • “Digital diskriminering – prosjektpresentasjon", vitenskapelig assistent Synne Oppedal Midtgård, Digital velferdsstat

Spørsmål og diskusjon

Sesjonen holdes på norsk


10:15-10:30 Pause

10:30-12:00: 

  • “Predictive policing”, førsteamanuensis Mareile Kaufmann (IKRS, UiO)
  • “Algorithmic discrimination in healthcare”, stipendiat Mathias Hauglid (Juridisk fakultet, UiT)
  • “Automated government for vulnerable citizens”, professor Sofia Ranchordas (University of Groningen)

Spørsmål og diskusjon

Sesjonen holdes på engelsk

Påmelding

Meld deg på via nettskjema om du ønsker å delta.

 

Publisert 12. mai 2022 10:46 - Sist endret 21. juni 2022 15:12