Aktuelle saker

Publisert 17. feb. 2014 15:27

"Misforstått om 1814. Ingen Rousseausk folkesuverenitet finst i kjeldene som gjeld Eidsvollsmøtet. Alt som blei sagt og gjort var i tråd med statsretten frå eineveldet", fra fredag 14. feb 2014.

Publisert 31. jan. 2013 13:59

"Den norske straffeloven av 22. mai 1902 – historiske perspektiver" er en del av "Kodifikasjon og konstitusjon"-prosjektet. Fokuset er på straffeloven av 1902, som i sin samtid ble sett på som den mest progressive.