Aktuelle saker

Publisert 25. feb. 2014 10:05

Boken omtales i artikkelen "Den myndige borger. Hvem var og hvem er kvalifisert til å holde den demokratiske makt i sine hender? Dette er et sentralt spørsmål under grunnlovsjubileet" av Gudleiv Forr.

Publisert 17. feb. 2014 15:27

"Misforstått om 1814. Ingen Rousseausk folkesuverenitet finst i kjeldene som gjeld Eidsvollsmøtet. Alt som blei sagt og gjort var i tråd med statsretten frå eineveldet", fra fredag 14. feb 2014.

Publisert 17. feb. 2014 14:58

Jonas Bals anmelder "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014" i Klassekampen, lørdag 15. Februar 2014.

Publisert 11. feb. 2014 17:04

Jarle Aarbakke skriver kronikk i Nordlys om Schlegel-forskningen som en del av grunnlovsforskningen tilknyttet Grunnlovsjubileet.

Publisert 30. jan. 2014 21:16

Mestad og Michalsen forteller om "bakmannen" for eidsvollsmennenes kunnskap. Schlegel var både pensum og foreleser i statsrett på 1790-tallet ved Universitetet i København, hvor de norske embetsmennene fikk sin utdannelse.

Publisert 27. jan. 2014 14:56

Kronikken bygger på hennes kapittel i boken "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014"

Publisert 27. jan. 2014 14:38

Klassekampen hadde lørdag 25. januar et lengre intervju med redaktøren Nils Rune Langeland om den nye boken "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014"

Publisert 9. jan. 2014 13:58

Prof. Dag Michalsen, Ola Mestad og andre bidragsytere i forskningsprosjektet Nye Perspektiver på Grunnloven, talte på NFR-arrangementet om forskningssatsingen for grunnlovsjubileet i Operaen, 10. januar 2014.

Publisert 8. des. 2013 20:13

Klassekampen har publiser et intervju med Eirik Holmøyvik tirsdag 3.desember.

Publisert 5. des. 2013 15:35

Klassekampen publiserte 29. november 2013 "Grunnlovskoden", en kronikk av professor Fredrik Sejersted.

Publisert 5. des. 2013 15:14

Jes Fabricius Møller har skrevet omtale av Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København i Danske Weekendavisen.

Publisert 3. des. 2013 15:45

Eirik Holmøyvik (red.) "Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014" er den tredje boken i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Publisert 3. des. 2013 15:38

Bergens Tidende har publiser et intervju med Eirik Holmøyvik fredag 29.november.

Publisert 18. okt. 2013 15:59

Dag Michalsen (red.) "Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett " er den fjerde boken i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Publisert 9. sep. 2013 13:54

Hilde Sandvik og Dag Michalsen (red.) "Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie" er den andre boken i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Publisert 17. juni 2013 17:52

Forskningsrådet har publisert et intervju med Ola Mestad i Klassekampen (4. juni), og en kommentar av Gudleiv Forr i Dagbladet (16. juni).  

Publisert 12. juni 2013 14:55

Ola Mestad (red.) "Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København" er den første boken i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Publisert 31. jan. 2013 13:59

"Den norske straffeloven av 22. mai 1902 – historiske perspektiver" er en del av "Kodifikasjon og konstitusjon"-prosjektet. Fokuset er på straffeloven av 1902, som i sin samtid ble sett på som den mest progressive.