Bokanmeldelse av "Politisk Kompetanse" i Klassekampen

Jonas Bals anmelder "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014" i Klassekampen, lørdag 15. Februar 2014.

"Grunnlovsjubileet er for lengst i gang, og utgivelsene står i kø. Pax Forlag skal utgi seks bøker med «nye perspektiver på Grunnloven», og har i dette femte bindet gitt redaktør Nils Rune Langeland ansvar for å gi noen bud på hva slags politisk figur det var som oppsto i og med konstitusjonen av 1814. «Den nye borgeren» tok ulike former, i denne boka sett gjennom tre prismer: Den folkevalgte, teknokraten og deltageren i det offentlige liv – «den politiske rollefiguren». Disse formene presenteres på ulike, og flere ganger nokså overraskende måter, ved hjelp av kompetente bidragsytere fra ulike fagområder."

Les hele anmedelsen: "Den nye borgeren.Grunnloven: Grundig om det revolusjonære bruddet med fortida."

Publisert 17. feb. 2014 14:58 - Sist endret 17. feb. 2014 15:29