Innlegg av Ola Mestad i Dagbladet.

"Misforstått om 1814. Ingen Rousseausk folkesuverenitet finst i kjeldene som gjeld Eidsvollsmøtet. Alt som blei sagt og gjort var i tråd med statsretten frå eineveldet", fra fredag 14. feb 2014.

Utsnitt fra Grunnlovsforsamlingen Eidsvoll 1814 av Oscar Wergeland. Christian Magnus Falsen leser fra Grunnloven, mens sorenskriver Wilhelm Frimann Koren Christie sitter ved siden.

 
 
"Ingen rousseausk folkesuverenitet finst i kjeldene som gjeld Eidsvollsmøtet. Alt som blei sagt og gjort var i tråd med statsretten frå eineveldet. Ordlyden i erklæringane etterpå følgde dette konsekvent. Likevel har resonnementet ikkje blitt oppfatta i seinare historieframstillingar."

Les hele innlegget til Ola Mestad i Dagbladet.

Publisert 17. feb. 2014 15:27 - Sist endret 17. feb. 2014 15:28