Omtale av "Frihetens forskole" og Nye Perspektiver på Grunnloven i Nordlys

Jarle Aarbakke skriver kronikk i Nordlys om Schlegel-forskningen som en del av grunnlovsforskningen tilknyttet Grunnlovsjubileet.

Aarbakke skriver blant annet om hvordan prosjektet Nye Perspektiver på Grunnloven Forskningen henter frem Schlegel, en mann som har hatt større betydning for den norske grunnlovsutviklingen enn tidligere beskrevet (artikkel i Nordlys 10.2.2014).

Publisert 11. feb. 2014 17:04 - Sist endret 30. juni 2020 12:17