Intervju med professorene Michalsen og Mestad i Universitas om J.F.W. Schlegel.

Mestad og Michalsen forteller om "bakmannen" for eidsvollsmennenes kunnskap. Schlegel var både pensum og foreleser i statsrett på 1790-tallet ved Universitetet i København, hvor de norske embetsmennene fikk sin utdannelse.

Johan Frederik Wilhelm Schlegel

Les hele artikkelen i Universitas.

 

Boken Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København tar for seg forfatterskapet og virksomheten til eneveldejuristen Johan Frederik Wilhelm Schlegel (1765-1835) som var en sentral idégiver og formidler for de norske intellektuelle prosessene frem mot 1814. 

Boken er et underprosjekt til prosjektet Nye Perspektiver på Grunnloven 1814-2014.

Publisert 30. jan. 2014 21:16 - Sist endret 30. jan. 2014 21:18