Deltakere i Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie.

Andre deltakere