Tredje bok i serien: "Tolkingar av Grunnlova"

Eirik Holmøyvik (red.) "Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014" er den tredje boken i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

PAX Forlag. Forsideillustrasjon: Siri Dokken

"Tolkingar av Grunnlova" er den tredje boken i det overordnede prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 med professor Dag Michalsen (UiO) som hovedredaktør. Bøkene blir gitt ut på PAX forlag.

Les mer om delprosjektet og deltakere her.

 

Om boken

Hvordan skal Grunnloven tolkes? I 200 år har norske jurister stilt dette spørsmålet. Og ikke sjeldent har grunnlovstolkingen stått i sentrum for politisk strid. 1800-tallets forfatningskamper mellom Kongen og Stortinget er historie, men fortidens tolkningsspørsmål er avløst av nye som følge av utfordringene i vår tid. Grunnloven i dag er en annen enn i 1814. Ikke bare er grunnlovsteksten endret mange ganger i løpet av disse to hundreårene. Grunnloven har òg vært underkastet ulike og skiftende tolkninger som følge av samfunnsutviklingen og politiske skifter. Hvilken rolle har grunnlovstolkingen spilt for forfatningsutviklingen i Norge, og hvilken rolle bør den ha?

I denne boken blir grunnlovstolkningens rolle i forfatningsutviklingen diskutert historisk og nåtidig og med blikk mot våre nordiske naboland.

 

Boken kan kjøpes her.

 

Boklansering

Boken ble lansert 29. november på Domus Bibliotheca. Blant kommentatorene var professor Jan Fridthjof Bernt (UiB), professor Ola Mestad (UiO) og førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen (UiO).

 

Eirik Holmøyvik presenterer boken. Foto: Eugenia Blücher

 

Publisert 3. des. 2013 15:45 - Sist endret 28. apr. 2016 12:38