Boklansering: "Unntakstilstand og forfatning"

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Dag Michalsen (red.) "Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett". Boken er den fjerde i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Forsideillustrasjon: "Barricade à l'angle des boulevard Voltaire et Richard-Lenoir pendant la Commune de Paris de 1871." © BHVP / Roger-Viollet. Forside: PAX

Program:

Innledning:

Professor Dag Michalsen: Unntakstilstand og Grunnlov

 

Speed-foredrag fra boken:

Hans Petter Graver, Inger Johanne Sand, Jørgen A. Stubberud og Christoffer Eriksen

 

Kommentarer ved:

Professor Helge Høibraaten (NTNU)

Førsteamanuensis Morten Kinander (BI)

Professor Trond Nordby (UiO)

 

Åpent for spørsmål

Lett servering

 

Om boken:

Grunnlover er oftest skrevet for normale tider. Hvordan skal de møte det ekstraordinære, unntakstilstander? Alt fra naturkatastrofer, politiske opprør, krig eller terror kan utløse en unntakstilstand som setter grunnlovers normalfunksjoner ut av kraft.

Selv i Norge, med så stabil statshistorie, har Grunnloven av 1814 vært satt på prøve flere ganger, tydeligst i krigsårene 1940-1945. I norsk rett er ‘konstitusjonell nødrett’ blitt en variant av unntakstilstandsrett som gir myndighetene hjemmel til å suspendere deler av Grunnloven. Rundt om i verden er unntakstilstander som begrunnelse for å suspendere forfatningen tidvis blitt det mest normale.

Etter 2001 har nye former for konflikter, som terror mot statsmakt, utløst omfattende nasjonale og internasjonale reguleringer av unntakstilstander. Disse har ført til viktige debatter om forholdet mellom grunnlovenes rettsstatlighet og statens behov for sikkerhetsstatlighet. Er den rette balansen mellom disse to hensynene funnet?

Denne boken er den første som på norsk tar opp disse brennende nye spørsmål mot en bred historisk bakgrunn.

 

"Unntakstilstand og forfatning" er den tredje boken i det overordnede prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 med professor Dag Michalsen (UiO) som hovedredaktør.

Les mer om delprosjektet og deltakere her.

Se mer om prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014

Publisert 28. apr. 2016 12:42 - Sist endret 29. mars 2019 14:20