Unntakstilstand og forfatning

Dag Michalsen (red.) "Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett"

Forsideillustrasjon: "Barricade à l'angle des boulevard Voltaire et Richard-Lenoir pendant la Commune de Paris de 1871." © BHVP / Roger-Viollet. Forside: PAX

Publisert i

Oslo: Pax forlag (2013)

Kjøp boken her

 

Sammendrag

Grunnlover er oftest skrevet for normale tider. Hvordan skal de møte det ekstraordinære, unntakstilstander? Alt fra naturkatastrofer, politiske opprør, krig eller terror kan utløse en unntakstilstand som setter grunnlovers normalfunksjoner ut av kraft.

Selv i Norge, med så stabil statshistorie, har Grunnloven av 1814 vært satt på prøve flere ganger, tydeligst i krigsårene 1940-1945. I norsk rett er ‘konstitusjonell nødrett’ blitt en variant av unntakstilstandsrett som gir myndighetene hjemmel til å suspendere deler av Grunnloven. Rundt om i verden er unntakstilstander som begrunnelse for å suspendere forfatningen tidvis blitt det mest normale.

Etter 2001 har nye former for konflikter, som terror mot statsmakt, utløst omfattende nasjonale og internasjonale reguleringer av unntakstilstander. Disse har ført til viktige debatter om forholdet mellom grunnlovenes rettsstatlighet og statens behov for sikkerhetsstatlighet. Er den rette balansen mellom disse to hensynene funnet?

Denne boken er den første som på norsk tar opp disse brennende nye spørsmål mot en bred historisk bakgrunn.

Publisert 24. mars 2014 14:52 - Sist endret 28. apr. 2016 12:42