Trygdeskandalen

Den offentlige debatten om trygdeskandalen har fulgt en rekke spor, på tvers av ulike rettsområder og i ulike nivåer i forvaltningen, i Norge og i EFTAs organer. Det er tatt opp en lang rekke ulike spørsmål om forholdet mellom Norge og EU, rett og politikk, og forholdet mellom statsmaktene.

gordisk knute

En så mangefasettert sak gjør det krevende å ha en god og opplyst offentlig diskusjon. Formålet med denne siden er å bidra til å både samle noen av de mange trådene i saken, og nøste videre i dem.

Vitenskapelige publikasjoner

Artikler m.v. skrevet av ansatte ved Det juridiske fakultet.

Mediebidrag

Kronikker og debattinnlegg skrevet av ansatte ved Det juridiske fakultet.

Offentlige prosesser

Oversikt over de offentlige prosessene i kjølvannet av saken.

Hva er trygdeskandalen?

28. oktober 2019 innkalte Arbeids- og sosialdepartementet til pressekonferanse. NAV hadde konkludert med at deres praksis i saker om en rekke trygdeytelser var i strid med EØS-retten.

Trygdeskandalen og fakultetets undervisning

Se hvordan fakultetet følger opp saken i jusstudiet.