Siste publikasjoner fra Cristin

Oversikt over Institutt for offentlig rett sine siste 100 registrerte publikasjoner i Cristin.

 • Stokstad, Sigrid (2022). "Alt handler om skjønn": Rettslige rammer for skjønnsutøvelse møter skjønnsutøvelse på bakkeplanet. I Gezelius, Stig Strandli & Veggeland, Frode (Red.), Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71624-0. doi: 10.23865/noasp.159.ch7.
 • Frøberg, Thomas; Kjelby, Gert Johan; Løvlie, Anders & Torgersen, Runar (2022). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 108-170 (lovens del 3). Karnov lovkommentar. Karnov lovkommentarer.
 • Sandberg, Kirsten & Strand, Vibeke Blaker (2022). Forbud mot usaklig forskjellsbehandling i forvaltningen – et rettslig cluster. I Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Red.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Olof; Squatrito, Theresa; Stiansen, Øyvind & St John, Taylor (2022). Selection and Appointment in International Adjudication: Insights from Political Science. Journal of International Dispute Settlement. ISSN 2040-3585.
 • Ugelvik, Synnøve (2022). Å få noen til å utføre handlinger med seg selv som svarer til seksuell omgang: En empirisk og rettsdogmatisk undersøkelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 135(2-3), s. 222–288. doi: 10.18261/tfr.135.2-3.
 • Ikdahl, Ingunn (2022). Livsløp, normer og kropper: kjønnsperspektiv på velferdsretten. I Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Red.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. s. 125–152. doi: https%3A/doi.%20org/10.23865/noasp.164.ch5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ikdahl, Ingunn & Hellum, Anne (2022). Kjønnsperspektiver i og på retten. I Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Red.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. s. 13–40. doi: https%3A/doi.%20org/10.23865/noasp.164.ch1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smith, Eivind (2022). I Norge avgjøres forvaltningsrettslige saker (stort sett) utenfor domstol. I Ghavanini, Anna Wallermann & Wejedal, Sebastian (Red.), Access to justice i Skandinavien. Santérus Academic Press Sweden. ISSN 978-91-7335-062-4. s. 35–58.
 • Befring, Anne Kjersti (2022). Kommentar til Høyesteretts dom i hyttesøksmålet HR 2022-718-A. Klartekst : Universitetsforlagets magasin. ISSN 1503-0245.
 • Veggeland, Frode & Stokstad, Sigrid (2022). Enhetlig og helhetlig forvaltning? Mattilsynets organisering og styring av dyrevelferdsarbeidet. I Gezelius, Stig Strandli & Veggeland, Frode (Red.), Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71624-0. s. 81–115. doi: 10.23865/noasp.159.ch4.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Mangfold og akademisk frihet. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Rognlien, Ida Gundersby (2022). Care Workers in the Covid-19 Pandemic: Questions of Injury Compensation from a Gender Perspective. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 68, s. 289–311.
 • Hellum, Anne & Derman, William (2022). The Human Right to Water and Beyond: Some Reflections on Water Justice and Water Reform in Zimbabwe. I Adelman, Sam & Paliwala, Abdul (Red.), Beyond Law and Development: Resistance, Empowerment and Social Injustice. Routledge. ISSN 9781138300323.
 • Robberstad, Anne & Halvorsen, Marit (2022). Menn i damegarderoben? Utfordringer i kjølvannet av loven om endring av juridisk kjønn . Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 61(3), s. 170–192. doi: 10.18261/lor.61.3.4.
 • Boucht, Johan (2022). Straffeloven: Kommentar til kapittel 15 (foreldelse). Karnov lovkommentarer.
 • Broomfield, Heather & Wilson, Christopher Ben (2022). Learning how to do AI: managing organizational boundaries in an intergovernmental learning forum. Public Management Review. ISSN 1471-9037. s. 1–21. doi: 10.1080/14719037.2022.2055119.
 • Broomfield, Heather & Reutter, Lisa Marie (2022). In search of the citizen in the datafication of public administration. Big Data and Society. ISSN 2053-9517. 9(1), s. 1–14. doi: 10.1177/20539517221089302. Fulltekst i vitenarkiv
 • Syse, Aslak & Kristiansen, Ivar S. (2022). Legers rolle i Nye metoder. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(1), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.21.0823.
 • Syse, Aslak; Horn, Morten Andreas & Bjørsvik, Geir (2022). Ny metode for organdonasjon: Er donor død eller døende? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(4). doi: 10.4045/tidsskr.21.0715.
 • Eriksen, Guri Kristin Hjallen (2022). Kommentarer til Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) - Lovdata. Karnov lovkommentarer.
 • Hellum, Anne (2022). Gender Equality in the Nordics. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 68, s. 151–156.
 • Smith, Eivind (2022). Silo- eller samfunnsperspektiv? Sentralforvaltningens organisering i konstitusjonelt perspektiv. I Søgaard, Fridthjof; Offerdal, Kristine & Bjerga, Kjell Inge (Red.), Norsk byråkrati - kan det bli bedre? Tekster om arbeidet i regjeringskontorene. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3949-8. s. 111–124.
 • Weitzenboeck, Emily Mary; Lison, Pierre; Cyndecka, Malgorzata Agnieszka & Langford, Malcolm (2022). The GDPR and Unstructured Data: Is Anonymisation Possible? . International Data Privacy Law (IDPL). ISSN 2044-3994. doi: 10.1093/idpl/ipac008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Boucht, Johan (2022). Non-conviction Based Confiscation: Moving the Confiscation of Criminal Proceeds from the Criminal to the 'Civil' Sphere: Benefits, Issues and Two Procedural Aspects. I Franssen, Vanessa & Harding, Christopher (Red.), Criminal and Quasi-criminal Enforcement Mechanisms in Europe. Origins, Concepts, Future. Hart Publishing Ltd. ISSN 9781509932863.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn; Lohne, Kjersti; Vestad, Maja; Sørlie, Anniken & Moe-Pryce, Marit (2022). Law after July 22, 2011: Survivors, Memory and Reconstruction. PRIO Paper. Fulltekst i vitenarkiv
 • Backer, Inge Lorange (2022). Hvilken vei blåser vinden i Norge? I Forsberg, Maria; Nilsson, Annika & Zetterberg, Charlotta (Red.), Festskrift till Jan Darpö. Iustus Förlag. ISSN 978-91-7737-146-5. s. 33–55.
 • Backer, Inge Lorange (2022). Ulveforvaltning og ulvefelling. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 61(1), s. 7–27. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Eng, Svein (2022). Rettskildelærens grunnlag. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-3720-3. 169 s.
 • Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup & Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202669690. 430 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Befring, Anne Kjersti (2022). Helseretten. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-71035-4. 830 s.
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2022). Likestillings- og diskrimineringsrett. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205563162. 864 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Slutt å forsvara norsk oljepolitikk med enkle demokratiargument. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Strand, Vibeke Blaker & Hellum, Anne (2022). Håndhevingslabyrinten – Om individuelle klagere i diskrimineringsvernets nye håndhevingsstruktur. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. doi: 10.18261/nnt.39.2.5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Michalsen, Dag (2022). Xiaoqun Xu: Heaven has Eyes. A History of Chinese Law, Oxford University Press, Oxford 2020. 363 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 382–389.
 • Befring, Anne Kjersti (2022). Personvernretten innenfor helsefeltet - utfordringer i forholdet mellom personvernforordningen (GDPR) og helselovene.
 • Hjort, Maria Astrup (2022). Human rights and eID management.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Njåstad, Magne (2022). Styring og kontroll gjennom klageordninga. [Internett]. Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Er fridomen truga? Individ og system i Moderne tider.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Manduksjon i norsk rettshistorie.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Reflections on publishing anthologies.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Politikk og skatterettshistorie i mellomalderen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Norseng, Per G (2022). Jordbruk og handelsverksemd i mellomalderen. [Internett]. Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Eidsivating 1000 år.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Standardisation with the Code of 1274.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). The Challenge of Sustainable Gendered Peace: Lessons from Latin America.
 • Befring, Anne Kjersti (2022). I Norge diskuterer vi fortsatt coronapass. [Avis]. Aftenposten.
 • Befring, Anne Kjersti (2022). Feil å begrense helsetilbudet. [TV]. NRK Kveldsnytt.
 • Stokstad, Sigrid (2022). "Alt handler om skjønn": Rettslige rammer for skjønnsutøvelse møter skjønnsutøvelse på bakkeplanet. I Gezelius, Stig Strandli & Veggeland, Frode (Red.), Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71624-0. doi: 10.23865/noasp.159.ch7.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Towards a Decoupled Peace. IntLawGrrls Blog.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Hatløy, Brage Thunestvedt (2022). Landslova mellom gamal og ny rett. [Internett]. Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 3.
 • Rognlien, Ida Gundersby (2022). Retten til helse i fengsel.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Derecho de refugiados y asilo: hacia la centralidad de los derechos humanos.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Mujeres Refugiadas y Persecución de Género.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Refugee and Asylum Law: Towards the Centrality of Human Rights.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Women Refugees and Gender Persecution.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2022). När får en polis skjuta? [Internett]. Svenska Dagbladet.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2022). Uråldriga regler styr polisens rätt att skjuta . [Internett]. Svenska Dagbladet.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Book Talk: The Construction of the Customary Law of Peace.
 • Holter, Katrine; Kierulf, Anine & Holmboe, Morten (2022). Rett og Slett: #27: Akademisk ytringsfrihet – del II. [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Sørlie, Anniken & Jessen, Reidar Schei (2022). Frihet, likhet og mangfold: kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst - bokpresentasjon i regi av Skeiv forskningsgruppe ved Senter for kjønnsstudier/Universitetet i Stavanger. .
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Ikdahl, Ingunn (2022). Samarbeidet mellom NAV og UiO: Det juridiske fakultet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Tinget i norsk rettskultur fram til i dag - Oppsummering av Eidsivatingseminaret.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Fakta eller fiksjon - Landslova av 1274.
 • Syse, Aslak (2022). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader - Fra blågrønt til rødgrønt i 2022? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. doi: 10.18261/fab.20.1.2.
 • Holter, Katrine; Holmboe, Morten & Kierulf, Anine (2022). Rett og Slett: #26: Akademisk ytringsfrihet – del I. [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Commentary to Court of Injustice by J.C. Sayler.
 • Skiple, Jon Kåre; Langford, Malcolm & Grendstad, Gunnar (2022). Predicting case processing time: Machine learning and Norwegian courts.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Renå, Helge (2022). Politirettshistorieprosjektet 1686-2019 - militarisering av politiet.
 • Ikdahl, Ingunn (2022). Fra saksbehandler til system. Kunstig intelligens i velferdsstaten.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Magnus Lagabøters Landslova av 1274.
 • Syse, Aslak (2022). Psykiatrikritisk debattbok. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Solidarity for Peace: Palestine and Israel Comment to the UN Special Rapporteur on Palestine.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Baroniet Rosendal - Vestlandets generelle historie sett gjennom ein spesiell institusjon.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). The Barony Rosendal.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). is democracy and rule of law in crises?
 • Hellum, Anne (2022). Hvem har rettslig status som kvinne? Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Hellum, Anne (2022). Jussprofessorar hevdar: Vernet mot diskriminering er svekka. [Fagblad]. Apollon.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Opsahl, Erik (2022). Social governance through legislation. Et tverrfaglig prosjekt mellom retthistorikere og historikere .
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Heivoll, Geir & Hetland, Øystein (2022). Norsk politirettshistorie 1686-2022.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Sigrid Undset som mellomalderrettshistorikar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Menneskerettane frå Edens hage til Strasbourg.
 • Tobiassen, Tomas Midttun & Skretting, Nils Gunnar (2022). Koronaforskriften: Gir uklar medisinskfaglig begrunnelse full fest? Rett24.no.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2022). Nye tider for legalitetsprinsippet i Høyesterett? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 61(2), s. 65–66. doi: 10.18261/lor.61.2.1.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). How to protect Diversity at the Law Faculty .
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Solidarity for Peace.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Solidarity in International Law.
 • Ikdahl, Ingunn (2022). Fra saksbehandler til robot? Kunstig intelligens i velferdsstaten.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Rett og kommunikasjonsteknologi - 6 tesar basert på jussen si teknologihistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Bliksrud, Hilde Alice (2022). Homofili og kjønnsidentitet i norsk mellomalder.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Book Review: Liv Feijen, The Evolution of Humanitarian Protection in European Law and Practice. International Journal of Refugee Law. ISSN 0953-8186. 33(3), s. 533–536. doi: 10.1093/ijrl/eeac004.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Sigrid Undset og norsk mellomalderrett.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Lessons learned from the History of Automation of Legal Decision-making in the Nordic Countries from the Middle Ages to Today.
 • Befring, Anne Kjersti (2022). Reagerer kraftig på UPs Snapchatbilde. [Avis]. Aftenposten.
 • Befring, Anne Kjersti (2022). I Danmark og Norge diskuteres ulike spørsmål om pandemien. [Avis]. Aftenposten.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2022). Report of the Expert Advisory Group to the UN Independent Expert on the Right to International Solidarity. United Nations .
 • Kierulf, Anine; Basit, Saira; Bovim, Gunnar; Høgestøl, Sofie Alexandra Engli; Helgesen, Vidar & Dybdahl, Magnus [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet . Universitetsforlaget. ISSN 978-82-583-1493-3. 2022(2).

Se alle arbeider i Cristin