Siste publikasjoner fra Cristin

Oversikt over Institutt for offentlig rett sine siste 100 registrerte publikasjoner i Cristin.

 • Tøssebro, Henriette N. (2018). Omgjøringsforbehold i forvaltningsretten. Förvaltningsrättslig Tidskrift.  ISSN 0015-8585.  (3), s 643- 663
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Unødig omkamp – om religionsfrihet, diskrimineringsvern og legalitet i fastlegeordningen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 342- 346
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Straffbare unnlatelser av oppfølgning av en pasient i sykehus. Nordisk socialrättslig tidskrift.  ISSN 2000-6500.  s 221- 228
 • Jakobsen, Kristina Kepinska; Stridbeck, Ulf & Langballe, Åse (2018). Objektivitet i avhør: Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  18(2), s 74- 101 . doi: 10.18261/issn.0809-9537-2018-02-02
 • Halvorsen, Marit (2018). Om lov om endring av juridisk kjønn. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Marit (2018). Forskningsetikk for jurister. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143. Vis sammendrag
 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Nødvendig omkamp om spiralnekt. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 325- 341
 • Smith, Eivind (2018). Judicial Review of Legislation, In Helle Krunke & Björg Thorarensen (ed.),  The Nordic Constitutions. A Comparative and Contextual Study.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-5099-1093-9.  5.  s 107 - 132
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina & Smith, Eivind (2018). Remarques sur le contentieux des étrangers en Norvège, I: Olivier Dubos (red.),  Mélanges en l'honneur de Bernard Pacteau : Cinquante ans de contentieux publics.  Mare & Martin.  ISBN 978-2-84934-343-2.  kapittel.  s 169 - 181
 • Boucht, Per Johan Petersson (2018). Asset Confiscation in Europe - past, present, and future challenges. Journal of Financial Crime.  ISSN 1359-0790.
 • Skjold, Jørgen Sørgard & Langford, Malcolm (2018). Fire juridiske kniper for Europas separatister. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Langford, Malcolm (2018). Critiques of Human Rights. Annual Review of Law and Social Science.  ISSN 1550-3631.  14
 • Kirkebø, Tori Loven & Langford, Malcolm (2018). The Commitment Curve: Global Regulation of Business and Human Rights. Business and Human Rights Journal.  ISSN 2057-0198.
 • Syse, Aslak (2018). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  01, s 5- 49 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-01-02
 • Syse, Aslak (2018). Assistert befruktning. Særlig om eggdonasjon og surrogati. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  02-03, s 235- 255 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-02-03-09
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2018). The Strategic Prudence of the Inter-American Court of Human Rights-Rejection of Advisory Opinions. Brazilian Journal of International Law.  ISSN 2237-1036.  15(1), s 255- 277
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2018). The Role of the European Convention on Human Rights in the Norwegian Legal Order, In Stefan Lorenzmeier & Vasilka Sancin (ed.),  Contemporary Issues of Human Rights Protection in International and National Settings.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-2128-3.  2.  s 27 - 44
 • Bekkedal, Tarjei (2018). Article 59 [Public undertakings, services of general economic interest], In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 568 - 584
 • Huang, Xiaoqing (2018). Ensuring Taxpayer Rights in the Era of Automatic Exchange of Information: EU Data Protection Rules and Cases. Intertax.  ISSN 0165-2826.  46(3), s 225- 239
 • Smith, Eivind (2018). Grundrechte in Norwegen, I: Detlef Merten & Hans-Jürgen Papier (red.),  Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band X Grundrechte in West-, Nord- und Südeuropa.  C.F. Müller.  ISBN 978-3-8114-9111-3.  § 295.  s 309 - 340
 • Kuraj, Nertila (2018). Complexities and conflicts in controlling dangerous chemicals: the case of regulating endocrine disruptors in EU law, In Eléonore Maitre-Ekern; Carl Dalhammar & Hans Christian Bugge (ed.),  Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108422444.  11.  s 276 - 302
 • Maitre-Ekern, Eléonore; Bugge, Hans Christian & Dalhammar, Carl (2018). Present and future challenges for Europe's environmental product policy, In Eléonore Maitre-Ekern; Carl Dalhammar & Hans Christian Bugge (ed.),  Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108422444.  13.  s 337 - 349
 • Bugge, Hans Christian; Dalhammar, Carl & Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Developing legislation to prevent environmental damage from products: Herculean but necessary task, In Eléonore Maitre-Ekern; Carl Dalhammar & Hans Christian Bugge (ed.),  Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108422444.  1.  s 1 - 20
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Exploring the spaceship Earth: a circular economy for products, In Eléonore Maitre-Ekern; Carl Dalhammar & Hans Christian Bugge (ed.),  Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108422444.  2.  s 23 - 56
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2018). A Nordic Approach to Promoting Women's Rights within International Law: Internal v. External Perspectives, In Astrid Kjeldgaard-Pedersen (ed.),  Nordic Approaches to International Law.  Brill Nijhoff.  ISBN 9789004343580.  12.  s 187 - 213
 • Sand, Inger Johanne (2018). Varieties of authority in international law – state-consent, international organisations, courts, experts and citizens, In Patrick Capps & Henrik Palmer Olsen (ed.),  Legal authority beyond the state.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107190269.  6.  s 161 - 187
 • Langford, Malcolm; Behn, Daniel Friedrich & Fauchald, Ole Kristian (2018). Backlash and State Strategies in International Investment Law, In Tanja Aalberts & Thomas Gammeltoft-Hansen (ed.),  The Changing Practices of International Law.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42597-1.  4.
 • Behn, Daniel Friedrich; Berge, Tarald Laudal & Langford, Malcolm (2018). Poor states or poor governance? Explaining outcomes in investment treaty arbitration. Northwestern Journal of International Law and Business.  ISSN 0196-3228.  38(3), s 333- 389
 • Langford, Malcolm & Behn, Daniel Friedrich (2018). Managing Backlash: The Evolving Investment Treaty Arbitrator?. European journal of international law.  ISSN 0938-5428.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). Peace is the Fundamental Value that International Law Exists to Serve. American Society of International Law Annual Proceedings.  ISSN 0272-5037.  111, s 308- 312
 • Jakhelln, Henning (2017). Retten til ulønnet velferdspermisjon for arbeidstakere bør nå lovfestes, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  5.  s 57 - 70
 • Zimmer, Frederik (2017). «Private» eiendeler i aksjeselskap. Skatterett.  ISSN 0333-2810.  36(4), s 309- 342 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-310X-2017-04-05
 • Heivoll, Geir (2017). "... to Interesser der staa mod hindanden". Forståelsen av Grunnloven § 102 i spenningen mellom justis og politi", I: Geir Heivoll & Sverre Flaatten (red.),  Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-049-3.  7.  s 185 - 206
 • Sandberg, Kirsten (2017). Et barnekonvensjonsblikk på katolske presters seksuelle misbruk av barn, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  kapittel.  s 385 - 399

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjelland, Morten (2019). Erstatningsrett - en lærebok (2. utg.). Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022352.  500 s.
 • Kjelland, Morten (red.) (2018). Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett (2. utg.). Origami forlag.  ISBN 9788269035629.  512 s.
 • Winge, Nikolai K & Tuseth, Bård Sverre (2018). Masteroppgaven i Juss - Kort forklart (2. utg). Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03057-9.  191 s.
 • Robberstad, Anne (2018). Sivilprosess 4. utgave. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2489-0.  450 s.
 • Smith, Eivind (2018). Forvaltningsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03094-4.  593 s.
 • Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (ed.) (2018). Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press.  ISBN 9781108422444.  384 s.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Police Cooperation and Sovereignty in the EU: Norway’s Lessons for Europe. Routledge.  ISBN 9781472486776.  328 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandvik, Kristin Bergtora & Langford, Malcolm (2018). Law and Technology.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Geir Heivoll: Lovens lange arm? En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  18(3)
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). The role of consumers in the Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore & Dalhammar, Carl (2018). The role of consumers in the Circular Economy. A Scandinavian Perspective.
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 26. august). Juryordningen. [Radio].  NRK P2 Ytring.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Big Data i helsetjenesten og grunnleggende verdier.
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 21. august). Om juryordning og Jensen-saken. [Radio].  Radio Norge.
 • Stridbeck, Ulf (2018). Om Gjenopptakelseskommisjonens gjenåpningsprosent. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  18(2), s 71- 73
 • Robberstad, Anne (2018). «Voldtekt uten vold?». Aftenposten.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2018). Human Rights and Criminal Justice in Norway.
 • Holth, Fredrik & Winge, Nikolai K (2018). Bekymringer etter Tjøme-saken (Debattinnlegg). Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Verdier ved anvendelse av Big Data i helse.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018, 31. mai). Styrene må på etikk-kurs.  Dagens medisin.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Big Data i helse, rettslige perspektiver. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Independence for prosecutors as taught in criminal procedure Law..
 • Langford, Malcolm & Wessel-Aas, Jon (2018). Den brysomme rettssikkerheten. Aftenposten.
 • Asland, John; Sverdrup, Tone & Syse, Aslak (2018). Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen!. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(2-3), s 103- 105
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2018). Protection of Refugees, Returnees, and Internally Displaced Persons against Racism and Discrimination.
 • Syse, Aslak (2018). Kort og godt om taushets- og opplysningsplikt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  s 760- 760
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). to foredrag: -Grunnleggende om helserett -Rettslig ansvar og disiplinærreaksjoner.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Persontilpasset medisin og Big Data.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Persontilpasset medisin: integritetsperspektiver.
 • Lingaas, Carola (2018). Enhancing the Effectiveness of the Law of Genocide, In Joanna Nicholson (ed.),  Strengthening the Validity of International Criminal Tribunals.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004343771.  Chapter 6.  s 126 - 151
 • Langford, Malcolm & Ulfstein, Geir (2018). Et ulovlig missilangrep. Aftenposten.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2018). Refugee law and the Role of Law in the recent refugee crisis!.
 • Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland; Smith, Eivind & Graver, Hans Petter (2018). Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Religion in the Labour Market in Norway.
 • Strand, Vibeke Blaker (2018). "Drivkrefter for realisering av menneskerettigheter".
 • Torsvoll, Eirik (2018). Glenn H. Snyder: "Deterrence and Defense: Toward a Theory of National Security". Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X.  75(3/4), s 270- 273
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 07. april). Krossfesta Listhaug henta av studentar midt på natta.  Bergens tidende.
 • Winge, Nikolai K (2018). Kontroll og overprøving i forvaltningen - Behov for et uavhengig kontrollorgan i Norge?.
 • Winge, Nikolai K (2018, 03. april). Ny vending i dramaet rundt sukkeravgiften: - Siv Jensen har gjort to grove tabber.  Dagbladet.
 • Winge, Nikolai K (2018). Grunnloven § 112 - Symbolerklæring eller rettslig forpliktelse?.
 • Winge, Nikolai K (2018, 22. mars). Tusenvis av byggetillatelser i strandsonen er blitt gitt på feil grunnlag.  Dagsavisen.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2018). Representig Nordicity Through Peace.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2018). The Right to Peace in Venezuela.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2018). Asset confiscation in Europe - past, present, and future challenges.
 • D'Amico, Giuliano & Langford, Malcolm (2018). Mindre tabloid - mer handling. Morgenbladet.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 11. februar). Mann frikjent i drapssak - holdes fortsatt varetektsfengslet. [Internett].  Nettavisen.no.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2018, 31. januar). Massiv nedbygging av strandsonen - med departementets velsignelse. [Tidsskrift].  Apollon.
 • D'Amico, Giuliano & Langford, Malcolm (2018). Hvor mange internasjonale forskere tåler Norge?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 19
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2018, 08. januar). Vi trenger et nytt kontrollorgan i miljøretten.  Dagens Næringsliv.
 • Rosenqvist, Randi & Syse, Aslak (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Halvorsen, Marit (2017). ■"Den alminnelige rettsoppfatning som rettskildefaktor".
 • Halvorsen, Marit (2017). "60 ÅR PÅ 30 MINUTTER".
 • Robberstad, Anne (2017). Høringsuttalelse til «NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov».
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2017, 29. mai). Pasientopplysninger på avveie. [TV].  NRK.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2017, 17. april). Massive lovbrudd i sykehusene. [TV].  TV2.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2017, 12. desember). Kommentar til dom fra Agder lagmannsrett om oppsigelse av fastlegeavtale som følge av samvittighetsforbehold. [Radio].  NRK.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 28. september). Justisministeren vil ikke svare på svekket tillit.  Fædrelandsvennen.
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2017). International election observation: Promoting human rightsbased governance. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  35(4), s 307- 310 . doi: 10.1080/18918131.2017.1401871
 • Jakhelln, Henning & Auglend, Ragnar L. (2017). Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt. Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt i arbeidsforhold - med særlig henblikk på politi- og lensmannsetaten. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  14(2), s 183- 219 . doi: 10.18261/ISSN.1504-3088-2017-02-02 Vis sammendrag
 • Smith, Eivind (2017). Er Høyesterett en konstitusjonsdomstol?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(2), s 98- 121
 • Tøssebro, Henriette N. (2017). Det relative relevansbegrepet. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  53(4), s 200- 208 . doi: 1018261
 • Strand, Vibeke Blaker & Ikdahl, Ingunn (2017). Responding to Disadvantage and Inequality through Law. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  4(3), s 124- 132 . doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-03-01
 • Syse, Aslak (2017). Barns med- og selvbestemmelsesrett – etter ulike lover. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(2), s 99- 105 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-02-01
 • Syse, Aslak (2017). Årsartikkel om lovendringer, stønader mv. Det fjerde blå statsbudsjettet.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(1), s 7- 41
 • Robberstad, Anne (2017). «Partsprosessen og fornærmede». Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  17(4), s 311- 328
 • Høgberg, Alf Petter (2017). Forvaltningsrettslig preklusjon. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  53(2), s 113- 114 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-02-04

Se alle arbeider i Cristin