Siste publikasjoner fra Cristin

Oversikt over Institutt for offentlig rett sine siste 100 registrerte publikasjoner i Cristin.

Se alle arbeider i Cristin

 • Boucht, Per Johan Petersson (2020). Finsk straffrätt. Grundkurs i straffrättens allmänna läror. Polisyrkeshögskolan.  ISBN 978-951-815-375-0.  232 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Ære gjennom 1000 år.
 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2020). Nesten alt du vet om løgn, er feil. morgenbladet.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Slutten på ein epoke.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 06. juli). Sammenligner mannegruppa Ottars gapestokk med forhistorisk straff. [Internett].  nrk.no.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). Refugee Trends and Policy Recommendations: Towards a Solidarity Strategy.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Den nye adelen - presteformuar og Baroniet Rosendal fram til 1749.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Hagen på Baroniet Rosendal.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 01. mars). Nav har begått alvorlige lovbrudd som rammer mange i Trondheim.  Adresseavisa.
 • Stridbeck, Ulf (2020). Digitale vitner i koronaens tid. Juridika Innsikt.
 • Stridbeck, Ulf (2020). How to correct wrongful convictions.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Rettshistoriske perspektiver på pandemier og andre krisesituasjoner.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 14. juni). Innslag på Søndagsrevyen, om offentlig tjenestepensjon. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 14. juni). Thale får ikkje attlevandepensjon etter at sambuaren døydde. [Internett].  NRK.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Giulatinget og Bergen.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 22. februar). Jussprofessor: - Nav og departementet har sovet i timen.  Dagbladet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Rettshistorisk perspektiv på "Retten i det digitale Norge".
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Hell og lukke (og ulukke) - forvaltarane på Baroniet Rosendal 1664-1745.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Baroniet Rosendal blir etablert.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Kjølstad, Marius Mikkel (2020). Kven skreiv dommen i Appel-saka?. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Motkultur sikrar kvalitet. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.
 • Langford, Malcolm & Moss, Sigrun Marie (2020). Fronter utenriksministeren merkevarekampanje eller endret utenrikspolitikk?. Aftenposten.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Landslovsutstillinga i Gulen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Gulating.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Hemn i norsk mellomalderrett.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). The Battle for Hearts and Minds at the Inter American Court of Human Rights: Towards Sustainable Gendered Peace and the Contribution of Judge Elisabeth Odio Benito.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). BT med feil perspektiv på domstolsreforma. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Ludvig Rosencrantz og Karen Mowat: Kjærleik, galskap og slottet på Rosendal.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Aksel Mowat - som norsk visekonge.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Historia om Anders Mowat.
 • Syse, Aslak (2020). Alle kommuner skal ha ergoterapeut. Ergoterapeuten.  ISSN 0800-3475.  63(1), s 12- 13
 • Syse, Aslak (2020). Europarådet, menneskerettigheter og antirasisme, I: Sigrid Eskeland Schütz; Ragna Aarli & Henriette Sinding Aasen (red.),  Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205538498.  s 135 - 150
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Hva er rett?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Baroniet Roendal - En Afkrog.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Oppgjer, forsoning og attreising. http://www.uio.no/.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Klimasøksmålet til Høyesterett: Hva nå?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Tingbøker.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). How to write a text book in legal history.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Det har alltid vore ein språkdebatt innan jussen. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 24. april). Ein mogleg skandale i skandalen. [Tidsskrift].  Dag og Tid.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). «Hvordan blir man en leder for krisetider? Et møte med Magnus Lagabøte. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Akademisk karantene episode 13: Hva skjer egentlig? Koronakrisen i et rettshistorisk perspektiv. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Bli med til Baroniet Rosendal.
 • Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Whose Needs? Reflections on Health Information and Minorities.
 • Stang, Elisabeth Gording & Langford, Malcolm (2020). Slik gikk den store digitale omstillingen etter koronakrisen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 34- 35
 • Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Korona, minoritetsvern og statens plikt til å gi helseinformasjon. Rett24.no.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 24. mars). Jussekspert: – Søringkarantene kan være bedre begrunnet enn hytteforbud. [Internett].  NRK.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 27. mars). Lokale karantener og hytteforbud.  Klassekampen.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 08. april). Overlever personvernet Koronakrisen?. [Fagblad].  Computerword.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 01. april). Reagerer på manglende åpenhet om Covid-19-dødsfall: - Vi er bekymret. [Fagblad].  Dagens medisin.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 02. april). Opplysning om underliggende sykdom. [Internett].  Dagens medisin.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Smitteoppsporing på mobil, beskyttelse av befolkningen og forholdsmessighet: Covid-19 epidemien. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Kommentar til innholdet i koronaloven og kriseforståelse. Juridika.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 30. mars). Debatt i Dagsnytt 18 om smittevern. [TV].  NRK Dagsnytt 18.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Naboskap og fiendskap.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Regjeringen risikerer å ødelegge tilliten til domstolene. Juridika.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Det handlar ikkje om Ejlert og Andre Bjerke - Det handlar om rettsstat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Braaten, dei castberske barnelovene og tusen år med urettvise.
 • Aune, Helga; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Mælen, Kjell Magne & Søvig, Karl Harald (2020). NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. NOU - Norges offentlige utredninger. 2020: 3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 30. mars). Drakoniske lover - hva betyr de for oss i dag?. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Grannestemne og naboskap.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine & Woxholth, Geir (2020). Sivilisasjonens minstekrav. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Grendstad, Gunnar & Schmidt, Nina (2020, 22. mars). Ny dommer i Høyesterett innstilles mandag: Mener Oslo-dominansen er for stor. [Internett].  Advokatbladet. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Woxholth, Geir & Kierulf, Anine (2020). Forfatterforeningens æresrett manglet rettssikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Guds skjønne døtre. Undset og mellomallegorien som endra Noreg.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Colombo, Esmeralda & Dørum, Odd Einar (2020). Moralsk pliktkjensle, hytteskam eller hytteforskrift?. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 23. mars). Juristopprøret som ga ny koronalov. [Internett].  Juridika.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 20. mars). Voldsomme reaksjoner på krisefullmakter i forslag til ny «koronalov». [Internett].  Juridika Innsikt.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 23. mars). Ny dommer i Høyesterett innstilles mandag: Mener Oslo-dominansen er for stor. [Internett].  Advokatbaldet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine; Woxholth, Geir & Hjeltnes, Guri (2020). To sider av samme sak. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Colombo, Esmeralda (2020). Bankane, klimaet og djupøkologi. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kjerulf, Anine; woxholt, Geir & Guri, Hjetlnes (2020). Æresretten brøt med grunnleggende rettsstatsidealer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Rettssikkerhet i velferdsstaten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  18(1), s 3- 6 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9553-2020-01-01
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Makt har særlig gode levekår i grenseland mellom rettsstat og demokrati. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr & Holmøyvik, Eirik (2020). Stortingets rett til innsyn. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Lov og rett i Kristian Lavransdatter.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). Commentary on HR 2019 2286 A.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2020). "Redningsetatenes bistand til politiet".
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Straff.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). NAV-skandalen og maktfordelingsprinsippet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Lagabøters Landslova.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Ikkje la deg lura av dei som snakkar om "moralsk forfall". Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). The Right to Peace in Kashmir.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). Towards Gendered Peace in Latin America-Challenges to Compliance with Non-Repetition Orders related to a Culture of Peace.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Langford, Malcolm; Michalsen, Dag & Martinussen, Hans Fredrik (2020, 23. februar). Professor om sterk Oslo-dominans i Høyesterett: – Viss grad av selvrekruttering. [Internett].  NRK.no.

Se alle arbeider i Cristin