Siste publikasjoner fra Cristin

Oversikt over Institutt for offentlig rett sine siste 100 registrerte publikasjoner i Cristin.

 • Strand, Vibeke Blaker (2019). Interpreting the ECHR in its normative environment: interaction between the ECHR, the UN convention on the elimination of all forms of discrimination against women and the UN convention on the rights of the child. International Journal of Human Rights.  ISSN 1364-2987. . doi: https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1574423
 • Tuseth, Bård Sverre (2019). Termer over tid, I: Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-055-4.  5.  s 90 - 104
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Rettshistorisk metode og tolkning av historiske tekster, I: Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-055-4.  2.  s 16 - 47
 • Michalsen, Dag (2019). Komparativ rettshistorie - noen metodiske bemerkninger, I: Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-055-4.  6.  s 105 - 122
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Ohnstad, Bente Marie (2019). Kommentarer til helsepersonelloven. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Materstvedt, Lars Johan; Ottesen, Stig; von Hofacker, Sebastian & Syse, Aslak (2019). Lindrende sedering: Unødvendig lidelse kan unngås ved livets slutt. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Alternative care and children's rights, In Ursula Kilkelly & Ton Liefaard (ed.),  International Human Rights of Children.  Springer Nature.  ISBN 978-981-10-4183-9.  Part II, chapter 2.  s 187 - 213
 • Sandberg, Kirsten (2019). The role of the United Nations Committee on the Rights of the Child in eliminating corporal punishment in the home, In Bernadette J. Saunders; Pernilla Leviner & Bronwyn Naylor (ed.),  Corporal Punishment of Children: Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-35594-1.  Kapittel 2.  s 39 - 56
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Asset Confiscation in Europe - past, present, and future challenges. Journal of Financial Crime.  ISSN 1359-0790.
 • Smith, Eivind (2018). 40 ans d'évolution de relations entre les citoyens et l'administration en Norvège, I: Jean Marie Pontier (red.),  Annuaire Europeen d'Administration Publique 2017.  Presses Universitaires d'Aix-Marseille.  ISBN 9782731411287.  Etude.  s 213 - 227
 • Sand, Inger Johanne (2018). Rettssosiologiens plass i dagens rettsvitenskap, I:  Festskrift till Håkan Hydén.  Juristförlaget, Lund.  ISBN 978-91-544-0575-6.  35.  s 537 - 551
 • Stridbeck, Ulf (2018). Håkan d.y. Revisiting Hydéns "Rättens samhälleliga funktioner", I:  Festskrift till Håkan Hydén.  Juristförlaget, Lund.  ISBN 978-91-544-0575-6.  42.  s 659 - 668
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Kvam, Marie Engebakken (2018). Energibrønner - En rettslig analyse av nye utnyttelsesmetoder i undergrunnen. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  14(2), s 178- 205 . doi: 10.18261/issn.0809-9529-2018-02-04
 • Sørlie, Anniken (2018). The right to trans-specific healthcare in Norway: understanding the health needs of transgender people. Medical Law Review.  ISSN 0967-0742. . doi: 10.1093/medlaw/fwy029
 • Kuzniacki, Blazej (2018). Implementing the ATAD's CFC rules by Poland contrary to EU primary law: A solitary example or the beginning of infamous trend?. EC Tax Review.  ISSN 0928-2750.  27(3), s 160- 176
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils & Winge, Nikolai K (2018). Lovens intensjoner, I: Gro Sandkjær Hanssen & Nils Aarsæther (red.),  Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030593.  Kapittel 2.  s 27 - 38
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid & Winge, Nikolai K (2018). En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?, I: Gro Sandkjær Hanssen & Nils Aarsæther (red.),  Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03058-6.  Kapittel 25.  s 481 - 519
 • Wibye, Johan Vorland (2018). Hohfelds rettigheter. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  5, s 493- 533 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-05-02
 • Sandberg, Kirsten (2018). Intersex children and the UN Convention on the Rights of the Child, In Jens M. Scherpe; Anatol Dutta & Tobias Helms (ed.),  The Legal Status of Intersex Persons.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-475-8.  Siste kapittel (unummerert).  s 515 - 535
 • Sandberg, Kirsten (2018). Children's Rights to Protection Under the CRC, In Asgeir Falch-Eriksen & Elisabeth Backe-Hansen (ed.),  Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-94799-0.  kap. 2.  s 15 - 37

Se alle arbeider i Cristin

 • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit & Søvig, Karl Harald (ed.) (2019). Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  452 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Polisens användning av våld. En juridisk lärobok. Iustus förlag.  ISBN 978-91-7737-046-8.  235 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Helsepersonelloven. Kommentarutgave.. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245026900.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2019). Plan- og bygningsrett - Kort forklart 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032092.  256 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205508712.  110 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (red.) (2019). Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205508712.  320 s.
 • Kjelland, Morten (2019). Erstatningsrett - en lærebok (2. utg.). Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022352.  500 s.
 • Baumann, Elizabeth & Stigen, Jo Martin (2018). Internasjonal strafferett. En innføring. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-47362-1.  368 s.
 • Zimmer, Frederik (2018). Lærebok i skatterett, 8. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030807.  512 s.
 • Voigt, Christina (ed.) (2018). Courts and the Environment. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788114660.  434 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Barns deltakelse.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Fredriksen, Halvard Haukeland (2019). EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov. NOU - Norges offentlige utredninger. NOU 2019:5 Vedlegg 11.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Norsk suverenitet under politisamarbeid i EU-regi.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 07. mars). Meldte ikke om dødsfall - jussekspert reagerer.  Dagens medisin, internett og avis.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Hvilke rettslige problemsstillinger kan reises med persontilpasset medisin, metodisk og materielt.
 • Holmøyvik, Eirik & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Grunnlova forbyr ikkje internasjonale militæroperasjonar. Aftenposten.
 • Langford, Malcolm (2019). The Worlds in Human Rights: Images or Mirages?, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  CONCEPTUALIZNG THE WORLD: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  9.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). IKT: Helsevirksomhetens tilretteleggingsplikt og Helsetilsynets funksjon. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Law perspectives.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Rettslige dilemmaer og utfordringer ved innføring av persontilpasset medisin.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Strafferettslige sanksjoner overfor helsepersonell: forbudet mot dobbeltstraff, grensen mot systemansvar og vurderinger av fakta.
 • Langford, Malcolm; Aguilar-Støen, Mariel; Carlson, Andreas; Gross, Lena & D'Amico, Giuliano (2019). Fra Internasjonalisering til Mangfold. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 85- 93 . doi: 10.18261
 • Ugelvik, Synnøve (2019, 27. januar). "Umulig å tolke.".  Aftenposten.
 • Ugelvik, Synnøve (2019, 26. januar). Om jurybehandling i Eirik Jensen-saken. [Radio].  P4 Lyden av Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2019, 26. januar). Intervju om Eirik Jensen-saken. [TV].  TV2.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Pasientvern og personvern: GDPR i helsetjenesten.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 08. januar). Beskyttelse av pasientsikkerhet er overordnet andre hensyn.  Aftenposten.
 • Langford, Malcolm (2019). Rights and Transformation, In Paul Gready & Simon P. Robins (ed.),  From Transitional to Transformative Justice.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-16093-4.  4.  s 82 - 102
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Materielle og prosessuelle krav – en kommentar til Ørnulf Øyens artikkel om HR-2018-1130-A. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(9), s 580- 582
 • Hjort, Maria Astrup (2018, 19. desember). Hva er en juridisk helt. [Fagblad].  Juridika Innsikt.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Krav, påstand og påstandsgrunnlag - grunnleggende begreper i sivilprosessen. Pacta.  11(40), s 57- 60
 • Langford, Malcolm; Graver, Hans Petter & Kierulf, Anine (2018). Det er grunn til bekymring for foretaksmodellen i universitets- og høyskolesektoren. Aftenposten. . doi: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/zLy0P1/Det-er-grunn-til-bekymring-for-foretaksmodellen-i-universitets--og-hoyskolesektoren--Graver_-Kierulf-og-Langford
 • Langford, Malcolm (2018). Australias vei mot kaos. NRK Ytring. . doi: https://www.nrk.no/ytring/australias-vei-mot-kaos-1.14194208
 • Langford, Malcolm & Behn, Daniel (2018). Can investment arbitration fix itself?. EJIL:Talk!. . doi: https://www.ejiltalk.org/can-investment-arbitration-fix-itself/#more-16598
 • Sandberg, Kirsten (2018). Ulogisk fra EMD?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(4/2018), s 265- 268
 • Zimmer, Frederik (2018). Høyesterettsdommer i skattesaker 2017. Skatterett.  ISSN 0333-2810.  37(01-02), s 160- 205 . doi: 10.18261/issn.1504-310X-2018-01-02-10
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Hva skjer med forbrukspolitikk i EU og Norge?.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Consumers in the Circular Economy.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Rettslige reguleringer av betydning for Big Data i helsetjenesten.
 • Hellum, Anne (2018). Om FRISAM prosjektet: Retten til kjønnsidentitet, selvbestemmelse og likestilling/ikke diskriminering på LHBTI feltet – noen utviklingslinjer.
 • Hellum, Anne & Sandberg, Kirsten (2018, 18. desember). Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn. [Fagblad].  Apollon.
 • Hellum, Anne (2018, 16. november). Likestillingstrategen Hege Skjeie. [Internett].  Kilden kjønnsforskning.no.
 • Fauchald, Ole Kristian (2018). Klimarettssaken og "amerikanisering" av norske domstoler. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 158- 169
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Hvilket ansvar har dommeren for å legge til rette for et godt avgjørelsesgrunnlag i en sivil sak?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  53(6), s 382- 398 . doi: 10.18261
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Norden og menneskerettighetene fra 1900 til i dag.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Researching discrimination and equality in relation to social welfare.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Likhet og omsorg - nye linjer i (den norske?) velferdsstaten.
 • Ketscher, Kirsten & Hellum, Anne (2018). Et tilbakeskritt for kvinner. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Hellum, Anne (2018, 30. juli). Studio 2 "Valget i Zimbabwe". [Radio].  NRK P2.
 • Berge, Tarald Laudal & Langford, Malcolm (2018). Hvor var Norge?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Sørlie, Anniken (2018). Spenningsfeltet mellom lov om endring av juridisk kjønn og annet lovverk.
 • Sørlie, Anniken (2018). Transspesifikke helserettigheter i norsk og internasjonal rett: et anerkjennelsesperspektiv.
 • Sørlie, Anniken (2018). Governing (Trans) parenthood – The Tenacious Hold of Biological Connection and Heterosexuality.
 • Sørlie, Anniken (2018). Transgender children and binary structures in schools.
 • Sørlie, Anniken & Schmölzer, Stephanie (2018, 08. september). Transpersoner sliter med å få den helsehjelpen de trenger og har rett på. [Internett].  Forskning.no.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Helsepersonells taushetsplikt som en begrensning på åpenhet: Åpenhetsutvalget.
 • Holmøyvik, Eirik & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Lærdommen fra Libya er at Grunnloven bør endres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sandberg, Kirsten (2018). A child rights approach to child protection.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Internasjonalt blikk på norsk barnevern.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Emergency placements in child protection in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2018). The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child – Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Incorporation of the CRC into domestic law: Views of the UN Committee and experiences from Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Prinsippet om barnets beste i forhold til nasjonal spesiallovgivning.
 • Syse, Aslak (2018). Lov om psykisk helsevern, I: Finn Skårderud; Svein Haugsgjerd & Erik Stänicke (red.),  Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48835-9.  Kapittel 16.  s 260 - 282
 • Tøssebro, Henriette N. (2018). The Principle of Non-Retroactivity and Its Application to Administrative Decisions, In Stefan Lorenzmeier & Dorota Miler (ed.),  The New Law.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-4088-8.  D.  s 361 - 378
 • Sand, Inger Johanne (2018). New Constitutional questions: who protects democracy, the environment and our own biological data, and who regulates the internet?.
 • Sand, Inger Johanne (2018). Environmental Law in the Age of the Anthropocene.
 • Sand, Inger Johanne (2018). Rettslig metode og rettslig pluralisme.
 • Sand, Inger Johanne (2018). Hvordan organisere helse i digitaliseringens og menneskerettighetenes tidsalder?.
 • Sand, Inger Johanne (2018). Hva er den moderne retten? Rettens funksjon og grenser..
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Elevens kollektive og individuelle medvirkning.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Opplæringslovutvalgets problemanalyse.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Trender og rettsutvikling innen utdanningsretten.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Kan klarspråkarbeidet bidra til lover som lett forstås, og som samtidig varetar juridiske hensyn?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Opposisjon, lydighet eller taushet: Rettsforskeres bidrag til kunnskapsbasert politikk og forvaltning.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Opposisjon, lydighet eller taushet: Rettsforskeres bidrag til kunnskapsbasert politikk og forvaltning.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Using vague language in laws and regulations to facilitate interaction with professional judgement..
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Om klarspråksatsingen og klart lovspråk.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Hva er faget lovgivningslære og hvordan kan lovgivningslære hjelpe oss med å utforme gode lover?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Satsingen på klart lovspråk.

Se alle arbeider i Cristin