Siste publikasjoner fra Cristin

Oversikt over Institutt for offentlig rett sine siste 100 registrerte publikasjoner i Cristin.

 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2019). Promoting peace through the international law of peace operations, In Cecilia Bailliet (ed.),  Research Handbook on International Law and Peace.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788117463.  16.  s 352 - 372
 • Strand, Vibeke Blaker (2019). Non-discrimination and equality as the foundations of peace, In Cecilia Bailliet (ed.),  Research Handbook on International Law and Peace.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788117463.  Chapter 13.  s 285 - 307
 • Hjort, Maria Astrup (2019). The EU’s Influence on Norwegian Civil Procedure through National Substantive Law, In Anna Nylund & Magne Strandberg (ed.),  Civil Procedure and Harmonisation of Law.  Intersentia.  ISBN 9781780686936.  Chapter 6.  s 111 - 124
 • Wibye, Johan Vorland (2019). Prostitusjonsinntekter, samvittighetsforbehold og plassering av rettigheter. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  58(04), s 255- 260
 • Michalsen, Dag (2019). Den unge Marx og tysk rettsvitenskap, I: Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  Kapittel.  s 53 - 89
 • Sand, Inger Johanne (2019). Den unge Marx og arbeidet som et kritisk begrep, I: Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  Kapittel.  s 257 - 276
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2019). Former uten innhold?, I: Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  Kapittel.  s 277 - 307
 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Children's participation in Family Law proceedings, In Malcolm Langford; Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (ed.),  Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  Chapter 10.  s 300 - 331
 • Strand, Vibeke Blaker (2019). Interpreting the ECHR in its normative environment: interaction between the ECHR, the UN convention on the elimination of all forms of discrimination against women and the UN convention on the rights of the child. International Journal of Human Rights.  ISSN 1364-2987. . doi: 10.1080/13642987.2019.1574423
 • Tuseth, Bård Sverre (2019). Termer over tid, I: Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-055-4.  5.  s 90 - 104
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Rettshistorisk metode og tolkning av historiske tekster, I: Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-055-4.  2.  s 16 - 47
 • Michalsen, Dag (2019). Komparativ rettshistorie - noen metodiske bemerkninger, I: Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-055-4.  6.  s 105 - 122
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Ohnstad, Bente Marie (2019). Kommentarer til helsepersonelloven. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Materstvedt, Lars Johan; Ottesen, Stig; von Hofacker, Sebastian & Syse, Aslak (2019). Lindrende sedering: Unødvendig lidelse kan unngås ved livets slutt. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Alternative care and children's rights, In Ursula Kilkelly & Ton Liefaard (ed.),  International Human Rights of Children.  Springer Nature.  ISBN 978-981-10-4183-9.  Part II, chapter 2.  s 187 - 213
 • Sandberg, Kirsten (2019). The role of the United Nations Committee on the Rights of the Child in eliminating corporal punishment in the home, In Bernadette J. Saunders; Pernilla Leviner & Bronwyn Naylor (ed.),  Corporal Punishment of Children: Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-35594-1.  Kapittel 2.  s 39 - 56
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Asset Confiscation in Europe - past, present, and future challenges. Journal of Financial Crime.  ISSN 1359-0790.
 • Smith, Eivind (2018). 40 ans d'évolution de relations entre les citoyens et l'administration en Norvège, I: Jean Marie Pontier (red.),  Annuaire Europeen d'Administration Publique 2017.  Presses Universitaires d'Aix-Marseille.  ISBN 9782731411287.  Etude.  s 213 - 227
 • Sand, Inger Johanne (2018). Rettssosiologiens plass i dagens rettsvitenskap, I:  Festskrift till Håkan Hydén.  Juristförlaget, Lund.  ISBN 978-91-544-0575-6.  35.  s 537 - 551
 • Stridbeck, Ulf (2018). Håkan d.y. Revisiting Hydéns "Rättens samhälleliga funktioner", I:  Festskrift till Håkan Hydén.  Juristförlaget, Lund.  ISBN 978-91-544-0575-6.  42.  s 659 - 668
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Kvam, Marie Engebakken (2018). Energibrønner - En rettslig analyse av nye utnyttelsesmetoder i undergrunnen. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  14(2), s 178- 205 . doi: 10.18261/issn.0809-9529-2018-02-04

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Christoffer Conrad (red.) (2019). Den unge Marx. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  314 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Suomen rikosoikeus. Rikosoikeuden yleisten oppien perusteet. Poliisiammattikorkeakoulu.  ISBN 978-951-815-356-9.  253 s.
 • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit & Søvig, Karl Harald (ed.) (2019). Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  452 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Polisens användning av våld. En juridisk lärobok. Iustus förlag.  ISBN 978-91-7737-046-8.  235 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Helsepersonelloven. Kommentarutgave.. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245026900.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2019). Plan- og bygningsrett - Kort forklart 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032092.  256 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205508712.  110 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (red.) (2019). Redaktøransvaret: Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205508712.  320 s.
 • Kjelland, Morten (2019). Erstatningsrett - en lærebok (2. utg.). Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022352.  500 s.
 • Baumann, Elizabeth & Stigen, Jo Martin (2018). Internasjonal strafferett. En innføring. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-47362-1.  368 s.
 • Zimmer, Frederik (2018). Lærebok i skatterett, 8. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030807.  512 s.
 • Voigt, Christina (ed.) (2018). Courts and the Environment. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788114660.  434 s.
 • Furuseth, Eivind (2018). The interpretation of tax treaties in relation to domestic GAARs. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).  ISBN 978-90-8722-479-0.  329 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). The Construction of Positive Peace Policies.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). Book Project: Peace as Jus Commune and the Contribution of the Inter-American Court of Human Rights.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). The Contribution of the Inter-American Court of Human Rights to the Construction of the Law of Peace as Jus Commune.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). Research Questions and Legal Writing for Phd.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Hvilke rettslige problemsstillinger kan reises med persontilpasset medisin?.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Genetiske undersøkelser og deling av genetiske varianter: utdrag fra doktoravhandlingen..
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Genetisk kartlegging og kunstig intelligens.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Innlegg under Rundebordskonferanse med digitaliseringsministeren. Digitalisering av helsetjenesten og anvendelsen av kunstig intelligens..
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Grensesnittet mellom taushetsplikten og behovet for systematisering av kunnskap og læring..
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). DN Helsetech: Kampen om fremtidens helsetilbud. Behandling av mennesket og behandling av data - og behovet for lovendringer..
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). The Right to Peace.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). The Contribution of the Inter American Court of Human Rights to recognizing peace as part of the jus commune.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Genetisk kartlegging som grunnlag for persontilpasset medisin. Integritets- og autonomiperspektiver..
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Når vil det være straffbart å ta og/eller publisere bilder og film fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler? Betenkning publisert i NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland — Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen, s. 222-265.
 • Larsen, Eirinn & Langford, Malcolm (2019). Klimastreikende ungdom behandles som de første kvinnesaksforkjemperne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Langford, Malcolm; Behn, Daniel & Letourneau-Tremblay, Laura (2019). Investment Arbitration and its Discontents: An Empirical Assessment. EJIL:Talk!.
 • Strand, Vibeke Blaker (2019). «Likhet, frihet, bærekraft og – vilje» - innlegg 8. mars 2019.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). Climate change and displacement.
 • Kirkebø, Tori Loven (2019). Business and/or human rights?.
 • Langford, Malcolm & Kirkebø, Tori Loven (2019). Barns rettigheter i Norge - en måling. Vis sammendrag
 • Langford, Malcolm & Kirkebø, Tori Loven (2019). Children's rights' indexes: Measuring Norway's Performance, In Malcolm Langford; Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (ed.),  Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  Chapter 2.  s 42 - 106 Vis sammendrag
 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Barns deltakelse.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Fredriksen, Halvard Haukeland (2019). EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov. NOU - Norges offentlige utredninger. NOU 2019:5 Vedlegg 11.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Norsk suverenitet under politisamarbeid i EU-regi.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 07. mars). Meldte ikke om dødsfall - jussekspert reagerer.  Dagens medisin, internett og avis.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Hvilke rettslige problemsstillinger kan reises med persontilpasset medisin, metodisk og materielt.
 • Holmøyvik, Eirik & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Grunnlova forbyr ikkje internasjonale militæroperasjonar. Aftenposten.
 • Langford, Malcolm (2019). The Worlds in Human Rights: Images or Mirages?, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  CONCEPTUALIZNG THE WORLD: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  9.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). IKT: Helsevirksomhetens tilretteleggingsplikt og Helsetilsynets funksjon. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Law perspectives.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Rettslige dilemmaer og utfordringer ved innføring av persontilpasset medisin.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Strafferettslige sanksjoner overfor helsepersonell: forbudet mot dobbeltstraff, grensen mot systemansvar og vurderinger av fakta.
 • Langford, Malcolm; Aguilar-Støen, Mariel; Carlson, Andreas; Gross, Lena & D'Amico, Giuliano (2019). Fra Internasjonalisering til Mangfold. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 85- 93 . doi: 10.18261
 • Ugelvik, Synnøve (2019, 27. januar). "Umulig å tolke.".  Aftenposten.
 • Ugelvik, Synnøve (2019, 26. januar). Om jurybehandling i Eirik Jensen-saken. [Radio].  P4 Lyden av Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2019, 26. januar). Intervju om Eirik Jensen-saken. [TV].  TV2.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Pasientvern og personvern: GDPR i helsetjenesten.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 08. januar). Beskyttelse av pasientsikkerhet er overordnet andre hensyn.  Aftenposten.
 • Langford, Malcolm (2019). Rights and Transformation, In Paul Gready & Simon P. Robins (ed.),  From Transitional to Transformative Justice.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-16093-4.  4.  s 82 - 102
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2018). Jus ad Bellum/Jus post bellum.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2018). Masters Class on Counter Terrorism and Human Rights.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Nyheter innenfor helseretten.
 • Kirkebø, Tori Loven; Langford, Malcolm & Byrkjeflot, Haldor (2018). Indexes and Nordic exceptionalism.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Materielle og prosessuelle krav – en kommentar til Ørnulf Øyens artikkel om HR-2018-1130-A. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(9), s 580- 582
 • Hjort, Maria Astrup (2018, 19. desember). Hva er en juridisk helt. [Fagblad].  Juridika Innsikt.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Krav, påstand og påstandsgrunnlag - grunnleggende begreper i sivilprosessen. Pacta.  11(40), s 57- 60
 • Langford, Malcolm; Graver, Hans Petter & Kierulf, Anine (2018). Det er grunn til bekymring for foretaksmodellen i universitets- og høyskolesektoren. Aftenposten. . doi: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/zLy0P1/Det-er-grunn-til-bekymring-for-foretaksmodellen-i-universitets--og-hoyskolesektoren--Graver_-Kierulf-og-Langford
 • Langford, Malcolm (2018). Australias vei mot kaos. NRK Ytring. . doi: https://www.nrk.no/ytring/australias-vei-mot-kaos-1.14194208
 • Langford, Malcolm & Behn, Daniel (2018). Can investment arbitration fix itself?. EJIL:Talk!. . doi: https://www.ejiltalk.org/can-investment-arbitration-fix-itself/#more-16598
 • Sandberg, Kirsten (2018). Ulogisk fra EMD?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(4/2018), s 265- 268
 • Zimmer, Frederik (2018). Høyesterettsdommer i skattesaker 2017. Skatterett.  ISSN 0333-2810.  37(01-02), s 160- 205 . doi: 10.18261/issn.1504-310X-2018-01-02-10
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Hva skjer med forbrukspolitikk i EU og Norge?.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Consumers in the Circular Economy.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Rettslige reguleringer av betydning for Big Data i helsetjenesten.
 • Hellum, Anne (2018). Om FRISAM prosjektet: Retten til kjønnsidentitet, selvbestemmelse og likestilling/ikke diskriminering på LHBTI feltet – noen utviklingslinjer.
 • Hellum, Anne & Sandberg, Kirsten (2018, 18. desember). Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn. [Fagblad].  Apollon.
 • Hellum, Anne (2018, 16. november). Likestillingstrategen Hege Skjeie. [Internett].  Kilden kjønnsforskning.no.
 • Fauchald, Ole Kristian (2018). Klimarettssaken og "amerikanisering" av norske domstoler. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 158- 169
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Hvilket ansvar har dommeren for å legge til rette for et godt avgjørelsesgrunnlag i en sivil sak?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  53(6), s 382- 398 . doi: 10.18261
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Norden og menneskerettighetene fra 1900 til i dag.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Researching discrimination and equality in relation to social welfare.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Likhet og omsorg - nye linjer i (den norske?) velferdsstaten.
 • Ketscher, Kirsten & Hellum, Anne (2018). Et tilbakeskritt for kvinner. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Hellum, Anne (2018, 30. juli). Studio 2 "Valget i Zimbabwe". [Radio].  NRK P2.
 • Berge, Tarald Laudal & Langford, Malcolm (2018). Hvor var Norge?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Sørlie, Anniken (2018). Spenningsfeltet mellom lov om endring av juridisk kjønn og annet lovverk.

Se alle arbeider i Cristin