Siste publikasjoner fra Cristin

Oversikt over Institutt for offentlig rett sine siste 100 registrerte publikasjoner i Cristin.

 • Langford, Malcolm (2020). Taming the Digital Leviathan: Automated Decision-Making and International Human Rights. American Journal of International Law.  ISSN 0002-9300.  114, s 141- 146 . doi: https://doi.org/10.1017/aju.2020.31
 • Syse, Aslak (2020). Kvalitet på vedtak om omsorgstvang etter velferdslovgivningen Eller: Bruk av forvaltningsloven i praksis, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Kapittel 24.  s 593 - 615
 • Syse, Aslak (2020). Store endringer i den norske psykisk helsevernloven fra september 2017 - Om innføringen av en kompeetansebasert modell, I: Ulf Fröberg (red.),  Medicinrättslig årsbok 2019/2020.  Institutet för Medicink Rätt AB.  ISBN 9789178642434.  kapittel 16.  s 173 - 190
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Myndigheitsalder, kvinners giftingsrett og politikk i norsk mellomalderrett, I: Sigrid Eskeland Schütz; Ragna Aarli & Henriette Sinding Aasen (red.),  Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205538498.  Kapittel.  s 243 - 255
 • Boe, Erik (2020). Forsvarlig systeminnretning i forvaltningen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  80(3), s 129- 140 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2020-03-02
 • Zimmer, Frederik (2020). Prejudikatsdomstolens premisser. Noe om Høyesteretts domsskriving i skattesaker i de senere år, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Artikkel.  s 675 - 691
 • Syse, Aslak (2020). Årsartikkel om lovendringer, stønader og lovforslag. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 7- 41
 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2020). Vurdering av troverdighet: hva sier forskningen anno 2020?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  20(1), s 6- 17 . doi: org/10.18261/ISSN.0809-9537-2020-01-02
 • Stridbeck, Ulf (2020). Coerced-Reactive Confessions: The Case of Thomas Quick. Journal of Forensic Psychology Research and Practice.  ISSN 2473-2850.  s 1- 16
 • Giorgetti, Chiara; Letourneau-Tremblay, Laura; Behn, Daniel & Langford, Malcolm (2020). Special Issue: Reforming International Investment Arbitration - An Introduction. The Law & Practice of International Courts and Tribunals.  ISSN 1569-1853.  18(3), s 303- 313 . doi: https://doi.org/10.1163/15718034-12341406
 • Backer, Inge Lorange (2020). Uavhengige forvaltningsorganer i Norge, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Artikkel.  s 37 - 54
 • Schiel, Rebecca; Langford, Malcolm & Wilson, Bruce (2020). Does it Matter? Constitutionalisation, Democratic Governance, and the Right to Water. Water.  ISSN 2073-4441.  12, s 350 . doi: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/350

Se alle arbeider i Cristin

 • Boucht, Per Johan Petersson (2020). Finsk straffrätt. Grundkurs i straffrättens allmänna läror. Polisyrkeshögskolan.  ISBN 978-951-815-375-0.  232 s.
 • Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (red.) (2020). Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03187-3.  500 s.
 • Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  713 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). BT med feil perspektiv på domstolsreforma. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Ludvig Rosencrantz og Karen Mowat: Kjærleik, galskap og slottet på Rosendal.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Aksel Mowat - som norsk visekonge.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Historia om Anders Mowat.
 • Syse, Aslak (2020). Alle kommuner skal ha ergoterapeut. Ergoterapeuten.  ISSN 0800-3475.  63(1), s 12- 13
 • Syse, Aslak (2020). Europarådet, menneskerettigheter og antirasisme, I: Sigrid Eskeland Schütz; Ragna Aarli & Henriette Sinding Aasen (red.),  Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205538498.  s 135 - 150
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Hva er rett?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Baroniet Roendal - En Afkrog.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Oppgjer, forsoning og attreising. http://www.uio.no/.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Klimasøksmålet til Høyesterett: Hva nå?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Tingbøker.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). How to write a text book in legal history.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Det har alltid vore ein språkdebatt innan jussen. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 24. april). Ein mogleg skandale i skandalen. [Tidsskrift].  Dag og Tid.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). «Hvordan blir man en leder for krisetider? Et møte med Magnus Lagabøte. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Akademisk karantene episode 13: Hva skjer egentlig? Koronakrisen i et rettshistorisk perspektiv. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Bli med til Baroniet Rosendal.
 • Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Whose Needs? Reflections on Health Information and Minorities.
 • Stang, Elisabeth Gording & Langford, Malcolm (2020). Slik gikk den store digitale omstillingen etter koronakrisen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 34- 35
 • Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Korona, minoritetsvern og statens plikt til å gi helseinformasjon. Rett24.no.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 24. mars). Jussekspert: – Søringkarantene kan være bedre begrunnet enn hytteforbud. [Internett].  NRK.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 27. mars). Lokale karantener og hytteforbud.  Klassekampen.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 08. april). Overlever personvernet Koronakrisen?. [Fagblad].  Computerword.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 01. april). Reagerer på manglende åpenhet om Covid-19-dødsfall: - Vi er bekymret. [Fagblad].  Dagens medisin.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 02. april). Opplysning om underliggende sykdom. [Internett].  Dagens medisin.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Smitteoppsporing på mobil, beskyttelse av befolkningen og forholdsmessighet: Covid-19 epidemien. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Kommentar til innholdet i koronaloven og kriseforståelse. Juridika.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 30. mars). Debatt i Dagsnytt 18 om smittevern. [TV].  NRK Dagsnytt 18.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Naboskap og fiendskap.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Regjeringen risikerer å ødelegge tilliten til domstolene. Juridika.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Det handlar ikkje om Ejlert og Andre Bjerke - Det handlar om rettsstat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Braaten, dei castberske barnelovene og tusen år med urettvise.
 • Aune, Helga; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Mælen, Kjell Magne & Søvig, Karl Harald (2020). NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. NOU - Norges offentlige utredninger. 2020: 3.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Kommentar til innholdet i Koronaloven og om kriseforetsåelse. Juridika.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 30. mars). Drakoniske lover - hva betyr de for oss i dag?. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Grannestemne og naboskap.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine & Woxholth, Geir (2020). Sivilisasjonens minstekrav. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Grendstad, Gunnar & Schmidt, Nina (2020, 22. mars). Ny dommer i Høyesterett innstilles mandag: Mener Oslo-dominansen er for stor. [Internett].  Advokatbladet. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Woxholth, Geir & Kierulf, Anine (2020). Forfatterforeningens æresrett manglet rettssikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Guds skjønne døtre. Undset og mellomallegorien som endra Noreg.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Colombo, Esmeralda & Dørum, Odd Einar (2020). Moralsk pliktkjensle, hytteskam eller hytteforskrift?. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 23. mars). Juristopprøret som ga ny koronalov. [Internett].  Juridika.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 20. mars). Voldsomme reaksjoner på krisefullmakter i forslag til ny «koronalov». [Internett].  Juridika Innsikt.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 23. mars). Ny dommer i Høyesterett innstilles mandag: Mener Oslo-dominansen er for stor. [Internett].  Advokatbaldet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine; Woxholth, Geir & Hjeltnes, Guri (2020). To sider av samme sak. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Colombo, Esmeralda (2020). Bankane, klimaet og djupøkologi. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kjerulf, Anine; woxholt, Geir & Guri, Hjetlnes (2020). Æresretten brøt med grunnleggende rettsstatsidealer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Rettssikkerhet i velferdsstaten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  18(1), s 3- 6 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9553-2020-01-01
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Makt har særlig gode levekår i grenseland mellom rettsstat og demokrati. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr & Holmøyvik, Eirik (2020). Stortingets rett til innsyn. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Lov og rett i Kristian Lavransdatter.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). Commentary on HR 2019 2286 A.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Straff.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). NAV-skandalen og maktfordelingsprinsippet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Lagabøters Landslova.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Ikkje la deg lura av dei som snakkar om "moralsk forfall". Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). The Right to Peace in Kashmir.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). Towards Gendered Peace in Latin America-Challenges to Compliance with Non-Repetition Orders related to a Culture of Peace.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Langford, Malcolm; Michalsen, Dag & Martinussen, Hans Fredrik (2020, 23. februar). Professor om sterk Oslo-dominans i Høyesterett: – Viss grad av selvrekruttering. [Internett].  NRK.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Skipsforlis på Vestlandet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Grenstad, Gunnar (2020, 19. februar). Mener utredere i domstolene har usynlig makt - foreslår regulering. [Internett].  Advokatbaldet.
 • Nina, Schmidt; Sunde, Jørn Øyrehagen; Grendstad, Gunnar; Waltenburg, Eric N. & Shaffer, William R. (2020, 19. februar). Mener utredere i domstolene har usynlig makt - foreslår regulering. [Fagblad].  Advokatbladet. Vis sammendrag
 • Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten & Kjørholt, Elin Saga (2020). Kan ikke norsk barnevern lenger sette barnet først?. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Antony, Dapiran (2020). Law and liberty in Hong Kong and China. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Colombo, Esmeralda (2020). Jusse, makta og havet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Norsk lovgjevingshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Landslova og Landslovsprosjektet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 05. februar). Se rundt deg! Se på alt det gode.  Dagen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 01. februar). Welfare fraud scandal – Universities neglected EU law. [Internett].  University World News.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Borgarting lagmannsrett sin dom i Klimasaka. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Hemn – ein rett og ei plikt fram til 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Colombo, Esmeralda (2020). Derfor må klimasaka behandlast av Høgsterett. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). "Trygdeskandalen" - Hvordan kan vi forstå den, og hva kan vi lære?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Involvering av barn og unge i lovgivningsprosesser: noen refleksjoner i anledning Opplæringslovutvalgets arbeid, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Kapittel.  s 455 - 467
 • Ntahiraja, Bernard (2020). '' Accountability for mass atrocity crimes in Africa: the real meaning of the slogan 'African solutions for African problems'''. Vis sammendrag
 • Vasquez, Pedro; Bagge, Bjørn Arvid & Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). 1000 års rettshistorie....
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020, 04. januar). Har Sejersted forstått hva granskning innebærer?.  Debattinnlegg Aftenposten.
 • Letvik, Tore; Sunde, Jørn Øyrehagen & Grendstad, Gunnar (2020, 28. desember). Ønsker økt bruk av utredere i domstolene. [Fagblad].  Juristen. Vis sammendrag
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Eivind Smith 70 år, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Forord.  s 7 - 9
 • Lohne, Kjersti & Elken, Mari (2020, 28. januar). Unge forskere opplever uetisk press. [Fagblad].  forskning.no.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2020). Teaching transitional justice after conflict and terror: Cases of Kosovo and Norway.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Trygderettspraksis som rettskilde.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). «NAV-skandalen» - hvordan kan vi forstå praksisen som ble utviklet i NAV?.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Det er vanskelig å forstå hva regjeringsadvokaten mener. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Stortingets innsynsrett i Nav-saken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin