Siste publikasjoner fra Cristin

Oversikt over Institutt for offentlig rett sine siste 100 registrerte publikasjoner i Cristin.

 • Schiel, Rebecca; Langford, Malcolm & Wilson, Bruce (2020). Does it Matter? Constitutionalisation, Democratic Governance, and the Right to Water. Water.  ISSN 2073-4441.  12, s 350 . doi: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/350
 • Sandberg, Kirsten (2020). Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), svangerskap og kvinners og barns rettigheter, I: Trude Haugli (red.),  "Dette brenner jeg for" Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  Kapittel.  s 397 - 410
 • Voigt, Christina & Knox, John A. (2020). Introduction to the Symposium on Jacqueline Peel & Jolene Lin, 'Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South´. American Journal of International Law.  ISSN 0002-9300.
 • Syse, Aslak (2020). Om endringene i psykisk helsevernloven - mere juss og mindre fag?, I: Trude Haugli (red.),  "Dette brenner jeg for" Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  Kapittel.  s 483 - 504
 • Syse, Aslak (2020). Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - mere juss og mindre fag?, I: Trude Haugli (red.),  "Dette brenner jeg for" Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  Kapittel.  s 483 - 504
 • Kierulf, Anine & Kjølstad, Marius Mikkel (2019). Norway - Constitutional Year in Review, In Richard Albert; David Landau; Pietro Faraguna & Simon Drugda (ed.),  I·CONnect-Clough Center 2018 Global Review of Constitutional Law.  I•CONnect and the Clough Center for the Study of Constitutional Democracy.  ISBN 978-0-692-15916-3.  Norway.  s 219 - 224
 • Sandberg, Kirsten (2019). Best Interests of the Child in the Norwegian Constitution, In Trude Haugli; Anna Nylund; Randi Sigurdsen & Lena R. Lauritsen Bendiksen (ed.),  Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-38281-7.  Kapittel 8.  s 133 - 158
 • Wibye, Johan Vorland (2019). Pliktkollisjoner som tolkningsresultat. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  54, s 359- 387 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3126-2019-06-02
 • Zimmer, Frederik (2019). Høyesterettsdommer i skattesaker 2018. Skatterett.  ISSN 0333-2810.  s 200- 222
 • Zimmer, Frederik (2019). In Defense of General Anti-Avoidance Rules. Bulletin for International Taxation.  ISSN 1819-5490.  73(4)
 • Berge, Beate Kathrine & Langford, Malcolm (2019). Norway’s Constitution in a Comparative Perspective. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  6(3), s 198- 228 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.2387-3299 Vis sammendrag
 • Voigt, Christina (2019). Introduction: International Courts and the Environment: Questions of Legitimacy?, In Christina Voigt (ed.),  International Judicial Practice on the Environment – Questions of Legitimacy.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-49717-6.  Forord.  s 1 - 21
 • Voigt, Christina (2019). How could a “Global Pact for the Environment” add value to International Environmental Law?,. Review of European Community & International Environmental Law.  ISSN 0962-8797.  28, s 13- 24
 • Voigt, Christina (2019). Climate Change at the Courts: The Role of the Judiciary in Cases related to Climate Change, In Simon Mount & M. Harris (ed.),  The Promise of Law: Essays marking the retirement of Dame Sian Elias as Chief Justice of New Zealand.  LexisNexis Butterworths.  ISBN 9781988546070.  kap. 9.
 • Voigt, Christina (2019). The Role of International Courts in Protecting Environmental Commons. University of Hawaii Law Review.  ISSN 1942-9223.  41(2), s 243- 247
 • Voigt, Christina (2019). The Environment and Peace: What Role for International Law?, In Cecilia Marcela Bailliet (ed.),  Research Handbook on International Law and Peace.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788117463.  16.  s 219 - 243
 • Løvlie, Anders (2019). Beviskrav og bevisbyrde for feil i forvaltningens saksbehandling, I: Henriette N. Tøssebro (red.),  Ugyldighet i forvaltningsretten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03205-4.  Beviskrav og bevisbyrde for feil i forvaltningens saksbehandling.  s 77 - 89
 • Løvlie, Anders (2019). Fakta og juss, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Fakta og jusss.  s 135 - 172
 • Løvlie, Anders (2019). Criminal Insanity: Concepts and Evidence. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ).  ISSN 1894-4183.  7(1), s 1- 19
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2019). Retten til et effektivt rettsmiddel etter EMK artikkel 13: En studentrettet oversikt. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  54(6), s 388- 402 . doi: 10.18261
 • Ulfstein, Geir (2019). Norge brøt folkeretten i Libya, I: Terje Tvedt; Rune Ottosen & Tormod Heier (red.),  Libya: Krigens uutholdelige letthet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202634421.  4.  s 91 - 102
 • Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten; Adolfsson, caroline; Fridriksdottir, Hrefna; Leviner, Pernilla & Hartoft, Hanne (2019). Children's rights in a Nordic context - 30 years with the UN Convention on the Rights of the Child. Barn.  ISSN 2535-5449.  37(3-4), s 15- 41
 • Smith, Eivind (2019). '... destroy all sense of dependence'. On the Selection and Independence of the Judiciary in Norway, In Ernst Hirsch Ballin; Gerhard van der Schyff & Maarten Stremler (ed.),  European Yearbook of Constitutional Law 2019. Judicial Power: Safeguards and Limits in a Democratic Society.  T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-358-0.  Chapter.  s 121 - 141
 • Wibye, Johan Vorland (2019). Rettslige friheter. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.
 • Smith, Eivind (2019). The rise and fall of the quasi-bicameral system of Norway (1814-2007), In Nikolaj Bijleveld; Colin Grittner; David E. Smith & Wybren Verstegen (ed.),  Reforming senates. Upper legislative houses in North Atlantic small powers 1800-present.  Routledge.  ISBN 978-0-367-33968-5.  2.  s 29 - 41
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barns rettigheter – fra «stykkevis og delt» til fundamentet for skolens virksomhet, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 8.
 • Skjold, Jørgen Sørgard (2019). Suverenitet, jurisdiksjon og beslag i informasjon på server i utlandet: En kommentar til Høyesteretts kjennelse i Tidal-saken og Ruis kritikk. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  58(10), s 617- 639 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2019-10-03

Se alle arbeider i Cristin

 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen & Waltenburg, Eric N. (2020). Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Eleven International Publishing.  ISBN 9789462369788.  203 s. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; gunnar, grendstad; William R., Shaffer & Eric N., Waltenburg (2020). Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-978-8.  203 s.
 • Kierulf, Anine (2019). Judicial Review in Norway - A Bicentennial Debate (Paperback). Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-44542-9.  298 s.
 • Zimmer, Frederik (2019). Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eier Kap. 1, 2, 4, 5, 6, 11 o 12. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03448-5.  919 s.
 • Berge, Beate Kathrine & Mähönen, Jukka (2019). Rettsøkonomi i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205519350.  180 s. Vis sammendrag
 • Voigt, Christina (ed.) (2019). International Judicial Practice on the Environment – Questions of Legitimacy. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-49717-6.  475 s.
 • Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (red.) (2019). Norges Lover 1687-2018. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-450-2679-5.  4267 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). The Limits of Asset Confiscation. On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds. Hart Publishing Ltd.  ISBN 9781509933044.  251 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen & Waltenburg, Eric N. (2020). Seminar om utredere i norske domstoler. Advokatforeningen arrangerer i samarbeid med dommerforeningen et seminar om utredere i norske domstoler 23 .januar. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R. & Waltenburg, Eric N. (2020). Instituttlunsj: Proactive and Powerful - Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 22. januar). Polititopper og Universitetet i Bergen unngikk anbud: Signerte prestisje­prosjekt til 15 millioner uten konkurranse. [Internett].  Khrono.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 18. januar). Skriver historien om norsk politi: - Vi har noen kilometer med materiale. [Fagblad].  Politiforum.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 19. januar). Professor med dysleksi skal holde et 200-minutters foredrag uten manus. [Internett].  nrk.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Proactive and Powerful - eit komparativt perspektiv på utgreiarar i Høgsterett.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Mellom dysopi og utopi - kommunikasjonsteknologi og rettsstat 1020-2020.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). The Construction of the International Law of Peace & Human Rights: The Contribution of the Inter American Court of Human Rights.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Hommedal, Alf Tore (2020). Bergen 950 år - Byen, bygningar og bylivet i høgmellomalderen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 16. januar). Aarebrot-førelesinga. [TV].  NRK Norge i dag.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 16. januar). Aarebrot-førelesinga. [TV].  NRK Hordaland.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 16. januar). Aarebrot-førelesinga. [Radio].  NRK Hordaland: ettermiddangssending.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 16. januar). Toje om Norge: Magnus Lagabøte. [Radio].  NRK radio.
 • Lohne, Kjersti (2020). Om hvordan sivilsamfunnet har bidratt til et sterkere individuelt rettsvern gjennom bruk av domstolene, særlig ved isolasjon..
 • Strand, Vibeke Blaker (2020). Likhetsprinsippets strukturelle side i praksis om religiøst baserte reservasjonskrav i arbeidslivet, I: Trude Haugli (red.),  "Dette brenner jeg for" Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  Kapittel.  s 427 - 453
 • Sand, Inger Johanne (2020). Nord-Norge, nordområdene og konstitusjonen, I: Trude Haugli; Siri Gerrard; Anne Hellum & Eva-Maria Svensson (red.),  Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.
 • Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria & Hellum, Anne (2020). Festskrift til Hege Brækhus, I: Trude Haugli (red.),  "Dette brenner jeg for" Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  Festskrift til Hege Brækhus.
 • Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne & Gerrard, Siri (2020). Forord, I: Trude Haugli (red.),  "Dette brenner jeg for" Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  Forord.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Children’s constitutional rights in Norway.
 • Giske, Liv; Solberg, Berge; Tranvåg, Eirik Joakim; Dahlberg, Jørgen; Halvorsen, Marit; Hafstad, Elisabet Vivianne; Melien, Øyvind & Arentz-Hansen, Eva Helene (2019). Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes.
 • Løvlie, Anders (2019). Et system uten forpliktende ideologi. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (4), s 24- 41
 • Løvlie, Anders (2019). Hva vil vi egentlig med fengsel?. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.
 • Stridbeck, Ulf (2019). Shaking Baby Syndrome (SBS) - Wrongful Convictions?.
 • Lohne, Kjersti (2019, 17. desember). Ny undersøking: Unge forskarar rapporterer om etisk press.  Krono.
 • Lohne, Kjersti & Elken, Mari (2019, 01. desember). En sårbar situasjon. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Reutter, Lisa Marie & Broomfield, Heather (2019). AI + offentlig sektor =sant?.
 • Løvlie, Anders (2019). Saksbehandlingsfeil med ubetinget virkning, I:  Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205530096.  Saksbehandlingsfeil med ubetinget virkning.  s 445 - 460
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Grendstad, Gunnar (2019). Proactive and Powerful. Vis sammendrag
 • Letvik, Tore; Sunde, Jørn Øyrehagen & Grendstad, Gunnar (2019, 19. desember). Ny bok: Utredere gjør Høyesterett stadig mektigere. [Fagblad].  Juristen. Vis sammendrag
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Høie: Det offentlige må ta hensyn til dokumentasjon fra behandling kjøpt privat. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Solidaritet med de sykeste er nødvendig – og mer utfordrende. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Investeringer i helse = investeringer i helsepersonell og digitalisering. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Endringer av bioteknologiloven. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Reutter, Lisa Marie & Broomfield, Heather (2019). Kunstig intelligens/data science: En kartlegging av status, utfordringer og behov i norsk offentlig sektor - første resultater. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syse, Aslak (2019). Grunnlovsmessige og folkerettslige aspekter vedrørende retten til tilrettelagt undervisning for personer med behov for særskilt tilrettelegging av skoleundervisningen Digitalt vedlegg til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. NOU - Norges offentlige utredninger. 2019: 23.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 02. oktober). P3 morgen: Kan Ronny donere sin kropp til Markus. [Radio].  NRK.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Finns det längre en nordisk kriminalpolitik? Och om så, vart är den på väg?.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Litteraturhuset: Debatt om foreldres genetiske testing av barn.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 10. desember). VG podcast: Skal foreldre kunne DNA teste sine barn? VG podcast. [Radio].  VG podcast.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 17. november). Får avslag på behandling i utlandet:- EØS regelverket ignoreres. [Internett].  NRK.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 11. desember). Muligheter til genetisk testing av barn, rettigheter. [TV].  TV2 Nyheter.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). EHIN 2019: Selvtester: foreldres adgang til å sende biologisk materiale til internasjonale selskaper for å oppnå genetisk informasjon om sine barn.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Analyse av Prop. nr. 55 (2017-2018) med forslag om å lovregulere et system for å treffe beslutninger om nye behandlingsmetoder.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Normkonferansen: Helserett med vekt på behandling av persondata og mennesket, tre timer intensivt kurs.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Fra Nürnberg til kunstig intelligens.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Foredrag: Retten til nødvendig helsehjelp og persontilpasset medisin. Særlig om barns rettigheter. Paneldebatt: om omgjøringsvedtak fra Helsetilsynet i 2019, og innholdet i rettigheten..
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barns rett til å bli hørt i barnehage og skole.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barnets beste i barnehage og skole.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barnekonvensjonen 30 år – hva har vi fått til og hva er utfordringene?.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Internasjonalt blikk på norsk barnevern.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Medvirkning og samhandling: Barnets rett og institusjonenes plikt.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Akuttplasseringer i lys av FNs barnekonvensjon.
 • Sandberg, Kirsten (2019). The right of grandchildren and grandparents to family life under the European Convention on Human Rights (ECHR).
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barns rett til omsorg i fosterhjem og institusjon: FNs barnekonvensjon art. 20 m.fl..
 • Backer, Inge Lorange (2019). Ordfører Hustad og Romsdalsgondolen. Åndalsnes Avis.
 • Backer, Inge Lorange (2019). Areal- og miljørett, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  Kapittelnummer.  s 549 - 596
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Skipsforlis på Vestlandskysten.
 • Lohne, Kjersti (2019, 05. desember). Who makes the rules?. [Fagblad].  Research Europe.
 • Lohne, Kjersti (2019). Power to punish: International Criminal justice and penal humanitarianism.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 12. november). God morgen Norge. Genetiske undersøkelser av barn. [TV].  TV2.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 07. november). Helsekontrollen: Apotekene presser kunder til å kjøpe mer enn de trenger https://www.tv2.no/a/10970849/. [TV].  TV2.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 13. august). Foreslår gradering av pasient­journaler Behandling av persondata som pasientrettighet var tema under Arendalsuka tirsdag.. [Fagblad].  Juristen.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 29. november). Du har rett til å få vite det dersom din mor eller far utsettes for vold på sykehjemmet https://www.aftenposten.no/norge/i/K3KP54/du-har-rett-til-aa-faa-vite-det-dersom-din-mor-eller-far-utsettes-for-vold-paa-sykehjemmet.  Aftenposten.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). Overview of the Research Handbook on International Law and Peace: Peace as a Gründnorm.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). Towards Sustainable Peace in Kashmir.

Se alle arbeider i Cristin