Siste publikasjoner fra Cristin

Oversikt over Institutt for offentlig rett sine siste 100 registrerte publikasjoner i Cristin.

 • Boucht, Per Johan Petersson (2022). Lovkommentar: straffeloven §§ 69-71. Karnov lovkommentarer.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2022). Lovkommentar: straffeloven §§ 66-68. Karnov lovkommentarer.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2022). Lovkommentar: straffeloven §§ 72-76. Karnov lovkommentarer.
 • Løvlie, Anders (2021). Feil og ugyldighet i forvaltningsretten. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 47(4), s. 214–327. doi: https%3A/doi.org/10.18261/issn.2387-4546-2021-04-01.
 • Frøberg, Thomas; Kjelby, Gert Johan; Løvlie, Anders & Torgersen, Runar (2021). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 1-107i (lovens del 1-3). Karnov lovkommentarer.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2021). Non-conviction based confiscation: Benefits, Issues and the Norwegian Experience. The Bulletin of the Law Enforcement Academy. ISSN 2518-7252. s. 48–57.
 • Hirst, Marion Holthe & Befring, Anne Kjersti (2021). Styringsretten i helsetjenesten – plikter til forsvarlighet som en begrensning i styringsretten. I Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina; Hemmingby, Anette; Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (Red.), Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205556133. s. 501–529.
 • Langford, Malcolm (2021). Alston and Artificial Intelligence. I Bhuta, Nehal; Hoffman, Florian; Knuckey, Sarah; Mégret, Frédéric & Satterthwaite, Margaret (Red.), The Struggle for Human Rights: Essays in honour of Philip Alston . Oxford University Press. ISSN 9780198868064. doi: https%3A/global.oup.com/academic/product/the-struggle-for-human-rights-9780198868064?cc=no&lang=en.
 • Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Norway. I King, Jeff & Ferraz, Octavio (Red.), The Oxford compendium of national legal responses to Covid-19. Oxford University Press. ISSN 9780191943676 .
 • Voigt, Christina (2021). The first climate judgment before the Norwegian Supreme Court: Aligning law with politics. Journal of environmental law. ISSN 0952-8873. 33(3), s. 697–710. doi: 10.1093/jel/eqab019.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2021). Arbeidet med juridisk klarspråk. Michael. ISSN 1893-9651.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2021). Forsøkslæren i finsk, norsk og svensk strafferett – en komparativ undersøkelse. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 20(4), s. 328–354. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2020-04-03.
 • Larsen, Håkon; Stokstad, Sigrid; Christensen-Scheel, Boel & Berg, Ida Uppstrøm (2021). Private kunstdonasjoner og lokal politikk: Kontroversene rundt etablering av skulpturpark på Ekeberg i Oslo. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. 24(2), s. 173–189. doi: 10.18261/issn.2000-8325-2021-02-06.
 • Syse, Aslak (2021). Borgerlønn - en god idé hvis tid ikke kommer? I Løvlie, Anders; Hodnefjeld, Axel & Olthuis, Kristine-Petrine Sollid (Red.), Festskrift -- Jussbuss 50 år. Jussbuss. s. 131–142.
 • Vestad, Maja Viktoria Spigseth (2021). Mistenksomhetens spiral : Autoktoni og eskalasjonsmomenter i den norske hytteforbudkonflikten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 108(3), s. 468–482. Fulltekst i vitenarkiv
 • Langford, Malcolm & Skilbrei, May-Len (2021). Branding the Nordic model of prostitution policy. I Byrkjeflot, Haldor; Mjøset, Lars; Mordhorst, Mads & Petersen, Klaus (Red.), The Making and Circulation of Nordic Models, Ideas and Images. Routledge. ISSN 9781003156925. s. 165–191.
 • Langford, Malcolm (2021). The impact of public interest litigation: the case of socio-economic rights. Australian Journal of Human Rights. ISSN 1323-238X. 27(2).
 • Bonnitcha, Jonathan; Langford, Malcolm; Alvarez-Zarate, Jose M & Behn, Daniel (2021). Damages and ISDS Reform: Between Procedure and Substance. Journal of International Dispute Settlement. ISSN 2040-3585. 12(4). doi: 10.1093/jnlids/idab034.
 • Feeley, Malcolm & Langford, Malcolm (2021). Nordic Exceptionalism and the legal complex. I Feeley, Malcolm & Langford, Malcolm (Red.), The Limits of the Legal Complex: Nordic Lawyers and Political Liberalism. Oxford University Press. ISSN 0192848410. s. 13–67.
 • Feeley, Malcolm & Langford, Malcolm (2021). Introduction. I Feeley, Malcolm & Langford, Malcolm (Red.), The Limits of the Legal Complex: Nordic Lawyers and Political Liberalism. Oxford University Press. ISSN 0192848410. s. 1–12.
 • Langford, Malcolm (2021). Norwegian lawyers and political mobilization: 1623-2015. I Feeley, Malcolm & Langford, Malcolm (Red.), The Limits of the Legal Complex: Nordic Lawyers and Political Liberalism. Oxford University Press. ISSN 0192848410. s. 147–176.
 • Langford, Malcolm (2021). Revisiting the theory of the legal complex. I Feeley, Malcolm & Langford, Malcolm (Red.), The Limits of the Legal Complex: Nordic Lawyers and Political Liberalism. Oxford University Press. ISSN 0192848410. s. 262–276.
 • Ikdahl, Ingunn (2021). Masseforvaltning og rettssikkerhet. I Løvlie, Anders; Hodnefjeld, Axel & Olthuis, Kristine-Petrine Sollid (Red.), Festskrift -- Jussbuss 50 år. Jussbuss. s. 118–130.
 • Befring, Anne Kjersti (2021). Kommentarer til smittevernloven, Lovdata, Karnov. Karnov lovkommentarer.
 • Boucht, Johan (2021). Lovkommentar: straffeloven §§ 332-341. Karnov lovkommentarer.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2021). § 106. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 1203–1206. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215054179-2021-131.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Lagabøtes landslov av 1274 og Kristin Lavrandsdatter.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Hemnlyst. [Radio]. Kompass, NRK P1.
 • Grødeland, Gunnveig; Fossum, Even & Befring, Anne Kjersti (2021). Vaksinepodden.no: Vektorvaksiner og frivillighet.
 • Grødeland, Gunnveig; Fossum, Even & Befring, Anne Kjersti (2021). Vaksinepodden.no: Koronapass og vaksinering av barn.
 • Grødeland, Gunnveig; Sørvoll, Ingvild Hausberg; Befring, Anne Kjersti; Gran, Jon Michael; Krokstad, Steinar & Vorland, lars (2021). Vent på vaksinen du får tilbudt i det nasjonale vaksineprogrammet. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Befring, Anne Kjersti; Sørvoll, Ingvild Hausberg; Grødeland, Gunnveig; Krokstad, Steinar; Gran, Jon Michael & Pettersen, Frank O. (2021). Tåler neppe at friske dør. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Hellum, Anne; Mestad, Adele Matheson & Bjurstrøm, Hanne Inger (2021). Menneskerettigheter i hagen #15. [Internett]. YouTube.
 • Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad; Kierulf, Anine; Graver, Hans Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Demokratiet og rettsstaten i Norge svekkes. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Statsministerens kontor tar feil om Grunnloven. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Stortingets innsynsrett utfordres av Statsministerens kontor. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Tveit, Miriam (2021). Norske mellomalderbyar: Vågan. [Internett]. Nasjonalbiblioteket, Lagapodden spesial: norske byar.
 • Holmboe, Morten & Stridbeck, Ulf (2021). «Nå skrider han til verket». Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 21(4), s. 323–327. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2021-04-01.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Grønning, Tuva Bønke (2021). Trenger kursing og insentiver for å drive med formidling. [Fagblad]. Juridika.
 • Reinertsen, Marianne; Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Reinertsen, Marianne (2021). Norges jakt på flere «EØS-bomber» etter NAV-saken. [Fagblad]. Juridika.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Reinertsen, Marianne & Martin Jacob, Kristoffersen (2021). Frykter systemisk svikt i forvaltningen kan true rettsstaten . [Fagblad]. Juridika.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Hegstad, Kari (2021). Større aksept for lavere rettssikkerhet. [Fagblad]. Advokatbladet.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Hegstad, Kari (2021). Lovene fungerer ikke etter sitt formål om folk ikke forstår dem. [Fagblad]. Advokatbladet.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2021). Utfordringer ved rettslig regulering av bruk av tvang og makt overfor elevene.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2021). Hva betyr det at barn har rett til å medvirke?
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Kaste, Anders Moen (2021). Synes du akademisk språk er vanskelig? Det synes forskere også. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Flydal, Eiliv; Holmes, Martha C. S. & Alf Bjarne, Johnsen (2021). Sanner seks dager før valget: – Vi er ikke tjent med at de får dette. [Avis]. VG.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Huse, Gøril; Kahrs, Cathrine; Flølo, Karin & Storsveen, Arnfinn (2021). 77 trygdedommer er gjennomgått: Dømte forsto ikke Nav-reglene. [Avis]. Vårt Land og Klar Tale.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Flydal, Eiliv & Johnsen, Nilas Chaim (2021). Hemmeligholder dokumenter om politisaken mot Solberg . [Avis]. VG.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Honningsøy, Kirsti Haga; Knežević, Milana; Mjaaland, Ola & Holm-Nilsen, Sverre (2021). Historisk dom: Oljegigant dømt til å kutte egne utslipp. [Avis]. NRK.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Sigurd, Bjørnestad (2021). I ukene før valget har Solberg nedsatt flere nye utvalg enn i hele fjor. [Avis]. E24.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Schwenke, Morten & Veberg, Andreas (2021). «Mamma Mia!» fikk eget punkt i koronaforskriften. Det bryter med loven, mener ekspert. [Avis]. Aftenposten.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Flydal, Eiliv; Johnsen, Alf Bjarne & Holmes, Martha C. S. (2021). Statsråd Sanner (H) ba om å holde tilbake dokumenter om omstridt Oljefond-utvalg. [Avis]. VG.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Ording, Oda & Hagfors, Caisa Linea (2021). Ble rustestet av skolen: − Skoleåret var det verste i mitt liv. [Avis]. VG.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2021). Sanner-saken: Nekter å gi dokumenter til Stortinget. [Avis]. VG.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Vanskelig å argumentere for at en forsvarer skal tene mer i timen enn en professor i rettsvitenskap. [Fagblad]. Advokatbladet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Eriksen, Stefka Georgieva & Bauer, Egil Lindhart (2021). Norske mellomalderbyar: Oslo. [Internett]. Nasjonalbiblioteket, Lagapodden spesial: norske byar.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2021). Oversikt over reglene om taushetsplikt.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2021). Ratihabisjon og stadfestelse.
 • Syse, Aslak (2021). Helsetilsynets rolle i behandlingen av rettighetsklager. Dagens medisin.
 • Syse, Aslak (2021). Myter om tvangsbruk og tvangsregler i psykisk helsevern. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 20–22.
 • Hillion, Christophe (2021). The European Council and domestic assaults on the EU constitutional order. Verfassungsblog. ISSN 2366-7044.
 • Hillion, Christophe (2021). Last station before 'Polexit'. EULawLive.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Tønsberg i mellomalderen. [Internett]. Nasjonalbiblioteket, Lagapodden spesial: norske byar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Det Hanseatiske kontor i Bergen – En rettshistorie.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2021). Det er ikke mulig å innføre coronasertifikat nå. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2021). Koronasertifikat krever neppe særskilt hjemmel i lov. Rett24.
 • Tobiassen, Tomas Midttun & Skretting, Nils Gunnar (2021). Vaksinerekkefølgen bør revurderes. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Tobiassen, Tomas Midttun & Skretting, Nils Gunnar (2021). Selv om man inviteres på fest, bør man ikke nødvendigvis alltid komme. Rett24.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Opsahl, Erik (2021). Norske byar i mellomalderen - Trondheim. [Internett]. Nasjonalbiblioteket, Lagapodden spesial: norske byar.
 • Stridbeck, Ulf (2021). Triade-diagnosens betydning i det svenske rettsvesenet. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(10), s. 627–637. doi: 10.18261.
 • Vestad, Maja Viktoria Spigseth & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Transitional Justice and Contested Memorialization after Terror: The Norwegian 22 July Attacks.
 • Hellum, Anne (2021). Likt diskrimineringsvern for alle kjønn og seksualiteter? [Internett]. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
 • Ikdahl, Ingunn & Köhler-Olsen, Julia (2021). Varm favn? Rettssikkerhet i et arbeidsorientert trygdesystem.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2021). Book Review of Marc Weller, Mark Retter @ Andrea Varga (eds) International Law and Peace Settlements (CUP 2021). Nordic Journal of International Law. ISSN 0902-7351. 90, s. 509–533.
 • Hellum, Anne (2021). Jussprofessor mener LHBTI-personer må vernes bedre mot diskriminering. [Internett]. Forskning.no.
 • Befring, Anne Kjersti (2021). MS syke fikk nei, men ga aldri opp. . [Avis]. Aftenposten.
 • Strand, Vibeke Blaker (2021). "Bruk av internasjonale rettskilder i Likestillings- og diskrimineringsretten".
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Likeverd.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Rettsvern.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Fridom.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Ersland, Geir Atle (2021). Bergen i mellomalderen. [Internett]. Nasjonalbiblioteket, Lagapodden spesial: norske byar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Elketrifisering av samfunnet frå 1771 til 2021.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Kvinner og barn i norsk rettshistorie gjennom 100 år.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Opsahl, Erik (2021). Politics, law and society in the High Middle Ages. [Internett]. Centre for Advances Studies.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Handelslovgjeving og religion i 1000 år.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Konflikt, episode 16: Demokrati og ytringsfrihet i Øst-Europa med Jørn Øyrehagen Sunde. [Avis]. Podkast, Konflikt.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). «Landz logh» og «loghbók vattar» - Var Landslova viktig i mellomalderen? (Landslova II-10).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Frå Hammurabis lov 1750 f.Kr til Landslova av 1274.
 • Nordvik, Marie L.; Sandberg, Kirsten; Edström, Örjan & Forsman, Maria (2021). The child’s right to participate in decisions on taking a child into care : the right’s implication in a complex landscape of legal norms. Umeå universitet. ISSN 978-91-7855-644-1.

Se alle arbeider i Cristin