Rettstekstar i mellomalderen

- Idé og praksis

av Jørn Øyrehagen Sunde  (red.)

Denne publikasjonen med tittelen Rettstekstar i mellomalderen � Id� og praksis spring ut av eit ope seminar om nordisk mellomalderhistorie p� Rettshistorisk Samling i 2002. F�rem�let med seminaret var � samla unge nordiske mellomalderforskarar med ulike fagleg st�stad for utveksling av idear og kunnskap. Resultatet vart denne publikasjonen med sju bidrag til forst�inga av norsk og europeisk mellomalderrettshistorie. Mellomalderforsking stiller forskaren ovanfor store utfordringar. �rsaka er at talet p� kjelder er heller f�, innhaldet ofte kortfatta, og det tekstlege uttrykket skrive ut fr� ei ganske anna verdsforst�ing enn forskaren si eiga. Det gjer at ulike kjelder og kjeldetypar m� haldast opp mot kvarandre, og at tekstlege funn kan og til tider b�r supplerast med andre typar kunnskapskjelder, som til d�mes arkeologisk materiale. Viktig er det �g at dei tekstlege kjeldene vert studert p� bakgrunn av ein refleksjon om deira karakter og om den kunnskap dei kan formidla. Dette tema vart diskutert p� seminaret om nordisk mellomalderrett p� Rettshistorisk Samling, og intensjonen bak denne publikasjonen er � spora til ytterlegare refleksjon om m�te mellom forskar og mellomalderen sine rettstekstar.