Fritaksmetoden - en gavepakke til skatteplanleggere?

av Ole Andreas Dimmen

Fritaksmetoden, som ble innført ved skattereformen 2004-2006, medfører i all hovedsak at selskaper er fritatt for skatteplikt for aksjeinntekter.
Skattytere strekker seg gjerne langt for å utnytte en regel om skattefritak, men grensen mellom lovlig skatteplanlegging og ulovlig skatteomgåelse kan være hårfin.
Hvor går grensene for lovlige tilpasninger til fritaksmetoden, og er disse grensene klare og hensiktsmessige? Eller er fritaksmetodens utforming i realiteten en gavepakke til skatteplanleggere?
Her belyses hvilke tilpasninger fritaksmetoden særlig innbyr til, og virkemidlene skattemyndighetene har for å forhindre uønskede tilpasninger gjennomgås. I tillegg vurderes det om mulighetene for tilpasninger bør begrenses ved nye tiltak.