Institutt for offentlig rett: Bibliografi 1957-2006

av Randi Halveg Iversby, Lars Finholt Jansen, Bård Sverre Tuseth

Denne boken tar sikte på å gi en oversikt over Institutt for offentlig retts bidrag til samfunnsdebatten og den juridiske forskningen gjennom instituttets første femti år. Bibliografien ble utarbeidet for å feire femtiårs-jubileet i 2007, og viser med sitt omfang den betydelige juridiske forsk-ningen og samfunnsdebatten som har foregått ved instituttet. Bibliografien inneholder over 4900 bibliografiske oppføringer fordelt på 116 forskere.

Boken kan lastes ned fra instituttets nettsider (pdf).