ESIL Young Scholar Prize 2015 for artikkel av Daniel Behn og Malcolm Langford

Postdoktorstipendiat Malcolm Langford, som er tilknyttet bade SMR og PluriCourts, ble den aller første til å motta den nyetablerte ESIL Young Scholar Prize, for å har levert og presentert "an outstanding paper".

Prisen ble tildelt for artikkelen Managing Backlash: The Evolving Investment Treaty Arbitrator , som Langford har skrevet sammen med postdoktorstipendiat Daniel Behn ved PluriCourts (Behn var av formelle grunner ikke aktuell som prismottager).

Artikkelen vil bli publisert i European Journal of International Law.

Malcolm Langford tiltrer i 2016 som ny førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett.

Publisert 2. okt. 2015 12:40 - Sist endret 22. okt. 2015 00:25