Christina Voigt utnevnt til ny internasjonal voldgiftsdommer i miljøsaker

Den norske regjeringen har nominert professor Christina Voigt som nytt medlem i miljøpanelet i Den faste voldgiftsdomstolen i Den Haag. Hun blir dermed én av 29 voldgiftsdommere som behandler stridigheter mellom stater, internasjonale organisasjoner og private aktører i miljøfeltet.

Bilde av Christina Voigt

Professor Christina Voigt. Foto: UiO, fotograf Terje Heiestad

Permanent Court of Arbitration

Den faste voldgiftsdomstolen (Permanent Court of Arbitration, PCA) ble opprettet i 1899. Den er ingen domstol i tradisjonell forstand. PCA er en internasjonal organisasjon som fungerer som ramme for voldgiftstribunaler som er opprettet for å løse konkrete saker.

Medlemsstatene til PCA utnevner potensielle dommere. Konfliktparter kan velge dommere fra denne listen. Den faste voldgiftsdomstolen behandler mange forskjellige saksområder, som f. eks. investeringer, grensestridigheter og internasjonal sjørett.

Panel for miljøavtaler

Tidlig på 2000-tallet ble det vedtatt spesifikke miljøregler under PCA. I denne perioden inngikk statene mange nye internasjonale miljøavtaler, som f. eks. FNs rammekonvensjon for klimaendringer og Kyoto-protokollen, i tillegg til Konvensjonen om biologisk mangfold. De ulike statene ønsket å ha et forum for å løse mulige konflikter under disse traktatene. Det ble derfor opprettet et eget panel til dette høyt spesialiserte området.

Christina Voigt har bred erfaring med internasjonal og norsk miljørett. Hun er også medlem av regjeringens forhandlingsgruppe i klimaforhandlingene i forbindelse med klimatoppmøtet i Paris i desember 2015.

Publisert 21. okt. 2015 12:49 - Sist endret 26. okt. 2015 08:37