EU-heder til fakultetets PhD-program EDOLAD

EDOLAD er valgt ut som en "suksesshistorie" av eksperter knyttet til EU-kommisjonen (Directorate-General for Education and Culture).

EDOLAD (European Joint Doctorate in Law and Development) er et felles doktorgradsprogram mellom Universitetet i Oslo og 5 partneruniversiteter som startet i januar 2015. 1.amanuensis Ingunn Ikdahl (IOR), professor Anne Hellum (IOR), og Gørill Arnesen (fakultetsadministrasjonen) er ildsjelene bak UiO sin deltakelse i prosjektet. Den første EDOLAD stipendiaten ved UiO, Aled Dilwyn Fisher, begynte i januar og holder til på IOR.

EU-kommisjonen har nå utropt EDOLAD som en av sine suksesshistorier. I begrunnelsen skriver EU-kommisjonen at suksesshistorier har "utmerket seg med sin påvirkning, bidrag til politikkutforming, innovative resultater og/eller kreative fremgangsmåte og kan være en inspirasjon for andre. Valget av prosjektet (EDOLAD, red. anm.) som en suksesshistorie ble gjort basert på en utvelgelsesprosess med strenge kriterier for kvalitet, relevans og resultater i prosjektet".

A bli utropt som suksesshistorie betyr at EDOLAD vil bli løftet frem som foregangsprosjekt på Erasmus+ Project Results Platform og i materiale fra EU-kommisjonen.

"Vi i EDOLAD er nå stolte av å bli feiret på denne måten, og glade for å bidra til at fakultetet blir synlig i EU-sammenheng. Dette gir oss inspirasjon til det videre arbeidet med EDOLAD" sier Ingunn Ikdahl om nyheten. "Å etablere et felles doktorgradsprogram mellom 6 partneruniversiteter hadde ikke vært mulig uten støttespiller på alle nivåer: fra universitetet sentralt til fakultets- og instituttnivå, så takk til alle!".

 

Publisert 24. nov. 2015 16:24 - Sist endret 30. nov. 2015 13:18