Disputas: Legal Validity and Legitimacy of the Pilot Judgment Procedure of the European Court of Human Rights

Nino Tsereteli ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Legal Validity and Legitimacy of the Pilot Judgment Procedure of the European Court of Human Rights.

 26. jun. 2015 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Disputasen vil foregå på engelsk.

Ytterligere informasjon om Nino Tseretelis disputas

Publisert 22. juni 2015 10:26 - Sist endret 22. juni 2015 10:28