H. M. Kongens gullmedalje til Eirik Bjørge

Eirik Bjørge, tidligere stipendiat ved Institutt for offentlig rett, er tildelt Kongens gullmedalje for doktoravhandlingen "Evolutionary interpretation of treaties".

Eirik Bjørge.

Copyright: Laura Dix


Universitetsstyret vedtok 23.juni at H. M. Kongens Gullmedalje for 2015 tildeles Jon Øygarden Flæten, Eirik Bjørge, Sigrid Bratlie Thoresen, Hedda Hassel Mørch, Jo Skeie Hermansen, Hanna Tiainen, André Kallåk Anundsen og Leila Eve Ferguson. Prisvinnerne vil motta prisen under årsfestseremonien i Universitetets aula onsdag 2. september kl 14.

Om prisvinneren

Eirik Bjørge er tidligere stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Han disputerte 18. juni 2013 på doktoravhandlingen "Evolutionary interpretation of treaties".  Med denne avhandlingen går han inn i en sentral debattfeltene i rettvitenskapen, både nasjonalt og internasjonalt, ved å argumentere for at det ikke er noe som skiller Den europeiske menneskerettsdomstolens dynamiske tolkingsmetode fra folkerettens generelle traktatrett. En bearbeidet versjon av avhandlingen er publisert under tittelen The Evolutionary Interpretation of Treaties (Oxford University Press, 2014).

Bjørge er nå ansatt ved University of Oxford som Shaw Foundation Junior Research Fellow, Jesus College.

Om Kongens gullmedalje

H.M. Kongens gullmedalje  er en norsk medalje innstiftet av kong Haakon VII i 1907, utdelt første gang i 1908.

Prisen tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. Medaljene overleveres på universitetets årsfest. Forfatteren(e) må være under 35 år på det tidspunkt avhandlingen eller det vitenskapelige arbeidet publiseres eller legges frem for bedømming.

Fram til og med 1995 ble Hans Majestet Kongens gullmedalje utlyst som en prisoppgave med gitt tittel. Etter en reglementsendring i 1995 utdeles medaljen for allerede bedømte arbeider. Som oftest er det nå doktorgradsavhandlinger som belønnes.

Her kan du se en oversikt over prisvinnere.

Publisert 29. juni 2015 11:02 - Sist endret 2. okt. 2015 08:16