Fakultetet får et nytt doktorgradsprogram

Denne uken lanseres EDOLAD-programmet: et nytt europeisk doktorgradsprogram innenfor temaet “law and development”.

Samarbeidsprosjekt

Seks partneruniversiteter, blant dem Juridisk fakultet ved UiO, samarbeider om å tilby et spesialisert doktorgradsprogram innenfor utviklingsrett for stipendiater fra flere universiteter. Fram til nå har det kun vært enkelte universiteter som tilbyr mastergrader innen dette feltet.

Lokale bidragsytere

Norges første fellesgrad for ph.d.-kandidater har blitt til takket være ildsjeler ved Juridisk fakultet; Anne Hellum og Ingunn Ikdahl ved IOR og Gørill Arnesen ved fakultetsadministrasjonen. Den første EDOLAD stipendiaten, Aled Dilwyn Fisher, er allerede på plass på UiO og vil holde til på IOR.

Behov for kompetanse

Utviklingsrett er et sentralt element innen fattigdomsbekjempelse og utvikling, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og fungerer både som virkemiddel og rammeverk. EDOLAD fyller et stort behov for kompetanse innen dette feltet både i land i utvikling og for bistandsytere.

Nyskapende i sitt felt

Den faglige grunntanken er å dra nytte av de ulike institusjonenes kompetanse. Programmet legger vekt på å øke stipendiatenes evne til helhetlig analyse innen fagfeltet. Dette oppnås særlig gjennom en fellesdel og tilknyttingen kandidatene får med noen av de fremste forskerne og fagmiljøene innen feltet i Europa og Sør-Afrika.

Programmet tilbyr metodekurs, stiller krav om at feltarbeid integreres i de individuelle prosjektene og promoterer tett samarbeid med interessenter utenfor akademia.  Kandidatene skal samles en gang i året og det går på rundgang mellom universitetene å organisere dette samtidig som alle partnerne underviser på samlingene. Programmet leder frem til en felles ph.d.-grad.

Åpningskonferanse

Den formelle lanseringen av programmet finner sted i Edinburgh 21. januar, etterfulgt av en to dagers konferanse 22.-23. jan. om temaet “Engaging with Law and Development: Perspectives on Land”.

Partnere i programmet

  • Universitetet i Oslo (Norge)
  • Tilburg Universitet (Nederland),
  • Edinburgh Universitet (Storbritannia)
  • Tartu Universitet (Estland),
  • Deusto Universitet (Spania)
  • North-West Universitet (Sør-Afrika)
Publisert 21. jan. 2015 12:23 - Sist endret 31. jan. 2020 10:56