Doktoravhandling levert - Morten Holmboe

Morten Holmboe leverte sin avhandling "Fengsel eller frihet. Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner" til bedømmelse for graden ph.d. 24. juni 2015.

Se Morten Holmboe sin personpresentasjon

 

Publisert 4. aug. 2015 12:52 - Sist endret 4. aug. 2015 12:52