Professor Geir Ulfstein er nytt medlem i Det norske Videnskaps-Akademi

Direktør for PluriCourts, professor Geir Ulfstein, ble 15. mars valgt inn i Den historisk-filosofiske klassen, i gruppen for rettsvitenskap.

Geir Ulfstein

Geir Ulfstein. Foto: UiO.

- Det er en stor ære å bli valgt inn i Vitenskapsakademiet, sier Ulfstein. –Jeg ser fram til å delta aktivt både i faglige og forskningspolitiske spørsmål.

Dekanen ved Det juridiske fakultet, Dag Michalsen, gratulerer Ulfstein med utnevnelsen. – Dette er en stor ære, for Geir Ulfstein selv selvsagt og for fakultetet. Ulfstein er en av landets aller fremste eksperter på internasjonal rett og spiller en viktig rolle i mange internasjonale forskningsmiljøer, sier han.

I 2009-2010 ledet Ulfstein, sammen med professor Andreas Føllesdal, et flerfaglig forskningsprosjekt ved Senter for grunnforskning ved Vitenskapsakademiet, «Should States Ratify Human Rights Conventions?». Fra 2011-2016 ledet Ulfstein og Føllesdal et stort forskningsprosjekt, MultiRights, finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC). Siden 2013 har han vært en av direktørene i PluriCourts, et senter for fremragende forskning om internasjonale domstolers legitimitet finansiert av Norges forskningsråd.

- Ulfstein har sammen med Andreas Føllesdal skapt et forskningsmiljø som har satt Det juridiske fakultet på det internasjonale kartet på en helt annen måte enn tidligere, sier Michalsen.

Om Akademiet

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer. Medlemmene velges etter vitenskapelige kriterier, og fordeler seg på Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Den historisk-filosofiske klasse.

Publisert 20. mars 2018 11:14 - Sist endret 20. mars 2018 11:14