Ledige stillingar ved Institutt for offentleg rett

Det juridiske fakultet i Oslo er blant dei største i Europa. Vi har som mål å vere blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og ha enkelte spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar

Merk at ledige stillingar som stipendiat i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet lysast ut i starten av semestra. Dei som tilsettast kan sjølv velge kva for institutt dei vil høre til.
 

Ledige stillingar som vitskapeleg assistent

Vitskapelege stillingar ved Det juridiske fakultet

Teknisk-administrative stillingar ved Det juridiske fakultet

Ingen ledige stillingar.

Stilling som vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut  midten av kvart semester. Andre studentstillingar vert lyste ut gjennom heile året.