Ledige stillingar ved Institutt for offentleg rett

Det juridiske fakultet i Oslo er blant dei største i Europa. Vi har som mål å vere blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og ha enkelte spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar

Merk at ledige stillingar som stipendiat i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet lysast ut i starten av semestra. Dei som tilsettast kan sjølv velge kva for institutt dei vil høre til.
 

Ledige stillingar som vitskapeleg assistent

Vitskapelege stillingar ved Det juridiske fakultet

Ingen ledige stillingar.

Teknisk-administrative stillingar ved Det juridiske fakultet

Ingen ledige stillingar.

Stilling som vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut  midten av kvart semester. Andre studentstillingar vert lyste ut gjennom heile året.