Ledige stillinger som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett.

1-2 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) for inntil ett år med oppstart høsten 2019 er ledig ved Institutt for offentlig rett. Søknadsfristen er torsdag 7. mars 2019.

Hvem kan søke?

Stillingene ønskes besatt med jusstudenter som har bestått alle eksamener på jusstudiet til og med 7. semester på masterstudiet, og som fortrinnsvis ønsker å skrive en 60-studiepoengs (eventuelt 30-poengs) masteroppgave innen Institutt for offentlig retts fagområder. Disse omfatter bl.a. barnerett, folkerett, forvaltningsrett, kvinnerett, likestillings- og diskrimineringsrett, menneskerettigheter, miljørett, prosess (både sivilprosess og straffeprosess), rettshistorie, rettsteori, skatterett, sosialrett, statsrett, strafferett og utviklingsrett.

Det vil tillegges positiv vekt om søkeren opplyser om fagområde(r) hun eller han er særlig interessert i, og om søkeren skisserer et opplegg for en avhandling.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke.

Stillingen

Assistenten blir del av det relevante fagmiljøet ved instituttet, og kan delta på faglige lunsjseminarer og andre faglige arrangementer på linje med instituttets øvrige ansatte. Instituttet vil sørge for veiledning av avhandlingen.

Stillingens primære oppgave er å skrive avhandlingen, men assistenten får også tildelt noen andre faglige og administrative oppgaver (pliktarbeid). Dette kan være kildesjekk i vitenskapelige arbeider, og praktiske oppgaver ved arrangementer i fagmiljøene. Nærmere fastsettelse av tilsettingsperiode m.v. vil bli foretatt i forbindelse med tilsettingen.

Ved ansettelsen vil det foruten kvalifikasjoner kunne bli lagt vekt på fagfordelingen ved instituttet.

Tiltredelse etter avtale.

Lønn: tilsvarende lønnstrinn 35 (kr 358 000 per årsverk).

Nærmere opplysninger: kontakt kontorsjef Øyvind Henden.

Søknaden

  • Søknad gjøres i nettskjema. I nettskjemaet skal det lastes opp dokumentasjon av eksamensresultater. Det er også mulig å laste opp en eventuell prosjektbeskrivelse og andre vedlegg, men dette er ikke obligatorisk.
  • Søknadsfrist: 7. mars 2019 (senest kl 23:59)
  • Intervjuer med aktuelle søkere vil bli gjennomført kort tid etter søknadsfristen, i uke 11 eller 12. Det tas sikte på alle skal få svar  på søknadene senest 25. mars.
    Publisert 7. mars 2019 16:05 - Sist endret 7. mars 2019 16:05