Vitenskapelige assistentstillinger

Vil du jobbe på Institutt for offentlig rett og samtidig skrive masteravhandling? Som vitenskapelig assistent ved IOR får du 50 % lønn i avtalt periode, egen arbeidsplass med PC og tilknytning til fagmiljø som vil være relevant for avhandlingen, i tillegg til verdifull arbeidserfaring.

foto:©UiO

Hva gjør en vitenskapelig assistent?

Vitenskapelige assistenter (vit.ass) er jusstudenter som er ansatt ved universitetet, som regel på deltid (halv stilling) for ett år, og som skriver en 60- eller 30-studiepoengs masteroppgave innen Institutt for offentlig retts fagområder.

Hovedoppgaven er å bidra til forskning ved  å skrive avhandling, men assistentene har også plikt til å påta seg andre oppgaver. Omfanget og type pliktoppgaver varierer, men kan være noe større for 30-studiepoengs studenter. Vanlige arbeidsoppgaver kan være kildesjekk i vitenskapelige arbeider, i tillegg til noe praktiske oppgaver ved arrangementer i fagmiljøene.

Som vit.ass ved Institutt for offentlig rett får man flere fordeler i tillegg til lønn, blant annet:

 • egen arbeidsplass med PC
 • være del av et fagmiljø sammen med stipendiater og etablerte forskere
 • deltakelse på instituttets og forskergruppers faglige seminarer
 • utvidet tilgang til bibliotek og bibliotekdatabaser
 • bli del av et vit.ass. miljø som går på tvers av instituttgrensene

Vitenskapelige assistenter regnes som en viktig del av forskningsmiljøet ved instituttet. De vil bli kjent med forskere på alle nivåer og i ulike miljø ved instituttet. Dersom du kan tenke deg å arbeide videre med juridisk forskning og undervisning, f.eks. i en stilling som doktorgradsstipendiat, er derfor erfaring fra arbeidet som vit.ass. uvurderlig. Men også mange arbeidsgivere utenfor de juridiske lærestedene vet å sette pris på den trening i selvstendig arbeid som innsamling og bearbeidelse av kilder, systematisering og skriving som et slikt arbeid fører med seg og ser positivt på erfaringer fra vit.ass. arbeid i søknader.

Tema for masteroppgave

Som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett skriver du masteroppgave innenfor et av instituttets fagområder. Instituttet vil sørge for veiledning i forhold til masteroppgaven. Instituttets fagområder omfatter bl.a.:

 • arbeidsrett
 • barnerett
 • folkerett
 • forvaltningsrett
 • kvinnerett
 • likestillings- og diskrimineringsrett
 • menneskerettigheter
 • miljørett
 • prosess (både sivilprosess og straffeprosess)
 • rettshistorie
 • rettsteori
 • skatterett
 • sosialrett
 • statsrett
 • strafferett
 • utviklingsrett

Hvem kan søke?

Ledige stillinger som vitenskapelig assistent blir vanligvis utlyst 2-3 ganger i året og kunngjøres på instituttets nettsider.

For å bli vurdert som søker må du ha bestått alle eksamener på jusstudiet på 3. studieår, pluss første del av 4. studieår.

Stillingene går til studenter som vil skrive 60-poengs (eventuelt 30-poeng) masteroppgave innenfor instituttets fagområder.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på karakterer, men også andre forhold kan tas i betraktning.