Ledige stillinger som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett fra neste vårsemester

3-4 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) for inntil ett år med oppstart våren 2023 er ledige ved Institutt for offentlig rett. Søknadsfristen er torsdag 8. september 2022. Intervjuer med aktuelle kandidater planlegges gjennomført torsdag 15.9 og fredag 16.9.

Hvem kan søke?

Stillingene ønskes besatt med jusstudenter som har bestått alle eksamener på jusstudiet til og med 7. semester på masterstudiet, og som fortrinnsvis ønsker å skrive en 60-studiepoengs (eventuelt 30-poengs) masteroppgave innen Institutt for offentlig retts fagområder. Disse omfatter bl.a. barnerett, folkerett, forvaltningsrett, kvinnerett, likestillings- og diskrimineringsrett, menneskerettigheter, miljørett, prosess (både sivilprosess og straffeprosess), rettshistorie, rettsteori, skatterett, sosialrett, statsrett, strafferett og utviklingsrett.

Det vil tillegges positiv vekt om søkeren opplyser om fagområde(r) hun eller han er særlig interessert i, og om søkeren skisserer et opplegg for en avhandling.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke.

Stillingen

Assistenten blir del av det relevante fagmiljøet ved instituttet, og kan delta på faglige lunsjseminarer og andre faglige arrangementer på linje med instituttets øvrige ansatte. Instituttet vil sørge for veiledning av avhandlingen.

Stillingens primære oppgave er å skrive avhandlingen, men assistenten får også tildelt noen andre faglige og administrative oppgaver (pliktarbeid). Dette kan være kildesjekk i vitenskapelige arbeider, og praktiske oppgaver ved arrangementer i fagmiljøene. Nærmere fastsettelse av tilsettingsperiode m.v. vil bli foretatt i forbindelse med tilsettingen.

Ved ansettelsen vil det foruten kvalifikasjoner kunne bli lagt vekt på fagfordelingen ved instituttet.

Tiltredelse etter avtale.

Lønn: tilsvarende lønnstrinn 35 (p.t. kr 383 200 per årsverk).

Nærmere opplysninger: kontakt kontorsjef Øyvind Henden.

Søknadsprosessen

  • Søknad gjøres i nettskjema. I nettskjemaet skal det lastes opp dokumentasjon av eksamensresultater. Det er også mulig å laste opp en eventuell prosjektbeskrivelse og andre vedlegg, men dette er ikke obligatorisk.
  • Søknadsfrist er kl. 23:59 på angitt dato for søknadsfrist
  • Intervjuer gjennomføres i løpet av de to ukene etter søknadsfristen - normalt i løpet av den første uken.
  • De som får tilbud om stilling får svarfrist mandag 26.september kl 12.00. Denne svarfristen er felles for alle instituttene som lyser ut tilsvarende stillinger ved Det juridiske fakultet.
  • Det tas sikte på alle skal få svar på søknadene i god tid før fristen for å melde inn tema/veilederønsker 1.oktober.
    Publisert 16. juni 2022 17:05 - Sist endret 26. juni 2022 13:08